Kako napisati dobar CV?

water-880462_1280

U kojoj formi napisati CV?

Ne postoji samo jedan, univerzalan način kojim ćete oblikovati sadržaj Vaše biografije, ali postoji nekoliko osnovnih pravila koje treba poštovati kako bi izgledala profesionalno i kako bi postigla svoj cilj.

O čemu treba voditi računa:

PRILAGOĐAVANJE – Nemojte slati jedan isti CV na sva radna mjesta na koja konkurišete. CV treba da pokaže zašto ste baš Vi pravi kandidat za tu poziciju. Zato za svaku poziciju za koju konkurišete odvojite vrijeme i napišite CV najbolje što umijete.

UREDNOST I PREGLEDNOST – CV pišite na računaru. Ako biografiju šaljete poštom, odštampajte je na čisto belom A4 papiru.

FONT – Preporučljivo je koristiti font Arial, Times New Roman ili Tahoma. Veličina slova ne manja od 10, ne veća od 12.

SAŽETO I JASNO – Zavisno o vašem iskustvu, biografija može biti dugačka jednu ili dvije stranice. Ukoliko nemate značajnog iskustva i Vaša je biografija zbog toga kratka, nemojte pretjerivati u preopširnom izlaganju ostalih informacija.

STIL – Informacije o edukaciji navode se u obrnutom hronološkom redu, koristite stručne termine, ali izbjegavajte pretjeranu upotrebu skraćenica. Izbjegavajte fraze i sleng. Ne pretjerujte sa boldiranjem. Neka Vaš CV bude vizuelno privlačan.

ISTINITOST – Nikada nemojte u biografiji iznositi neistinite informacije ili nešto o čemu bi Vam bilo neugodno pričati ukoliko budete pozvani na intervju.

SLIKA – Nije običaj slati biografiju sa slikom, ukoliko konkurs to eksplicitno ne traži. Ako se ipak odlučite na slanje slike, nemojte je prilagati kao posebni file e-maila već je postavite u biografiju kraj ličnih podataka.

GRAMATIKA I PRAVOPIS – Vodite računa o pravopisu i gramatičkoj ispravnosti napisanog teksta. Ako niste sigurni kako se pravilno kaže i piše, provjerite na internetu. Razmak koristite posle: tačke, zareza, uzvičnika, upitnika, dvije tačke, tačka-zareza, tri tačke, otvorenog i posle zatvorenog navodnika, zagrada, crtice (ako se koristi da razdvoji djelove rečenice), posle i prije kose crte (ako se razdvajaju fraze od nekoliko rječi).

Sve što smo ovdje naveli neka Vam bude uputstvo kako da napišete dobar CV. Naravno, na Vama je da za pisanje CV-ja odvojite vrijeme, uložite trud i unesete svoju individualnost.

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner