Kako napisati motivaciono pismo?

#MotivacionoPismo #KonkurisanjeZaPosao

Šta je Motivaciono pismo? Kada se koristi? Zašto je važno motivaciono pismo i šta sve treba da sadrži? Šta napisati u motivacionom pismu? Pitanja su na akoja ćemo odgovoriti u ovam članku, i daćemo Vam nekoliko primjera motivacionih pisama.

Šta je Motivaciono pismo?

Motivaciono pismo (Statement of purpose, Motivation letter) je dokument u koji bi trebalo staviti što više ličnih stvari o Vama. Njegov cilj je da stvori sliku o Vama, i ubijedi selekcionu komisiju da izabere upravo Vas.

U pitanju je ličniji format pisma, koji treba da prati sadržaj radne biografije, ali treba da kaže sve one pojedinosti koje niste mogli da obuhvatite formatom CV-ja, a bitne su za radno mjesto na koje konkurišete. (Zato motivaciono pismo mora biti iznova napisano za svako radno mjesto za koje konkurišete.)

Kada se koristi?

Za razliku od propratnog pisma koje je danas gotovo nezaobilazni dio prijave za posao, motivaciono pismo se češće koristi u prijavama za upis na fakultet, prijavama za seminare, konferenciju, praksu, prijavama za stipendiju, obuke ali i sve češće kod prijava za posao, pogotovo ukoliko želite da radite u nekoj firmi ali niste sigurni da li postoje otvorene pozicije.

Šta motivaciono pismo treba da sadrži?

Dokument treba da bude veoma ličan i u njemu bi trebalo da pokažete ko ste, šta znate i možete, i šta želite. Ukupno gledajući, treba uskladiti Vašu biografiju i Vaše ciljeve. Zatim, treba navesti ciljeve koji Vas motivišu da konkurišete upravo za taj program/posao.

Selekciona komisija očekuje da uskladite Vaše ciljeve i ciljeve samog programa/posla. Ova stvar se može posmatrati raznoliko: ne treba izmišljati neke stvari samo da bi se dopali komisiji, ali pokušajte da sebe predstavite upravo u onom svjetlu, kako bi sama komisija željela da Vas vidi. Sve ovo čini motivaciono pismo jedinstvenim dokumentom za svaki pojedinačni program pa stoga zahtjeva personalizaciju za svaki program za koji aplicirate.

Pored kvalifkacija koje zahtjeva program/posao, za koji želite da aplicirate, motivaciono pismo treba da Vas predstavi i kao razumnu, razložnu osobu koja nije kofuzna, motivisanu osobu, i osobu koja je uvjek spremna na učenje i usavršavanje. Zato, prije nego što počnete da pišete prvu verziju, razmislite malo o sebi, svojim ciljevima i svojim znanjima.

Možete početi tako što ćete navesti svoje ciljeve u uvodu. Oblikujte razradu rukovodeći se prijethodnim napomenama. Počnite od činjenica – šta ste studirali, gdje ste radili, kakve Vas osobine odlikuju i kako se to može uklopiti u program. U drugom djelu biste mogli navesti Vaše profesionalne ciljeve i njihovu vezu sa Vašim iskustvima. Navedite, ukoliko imate, svoj dugoročni plan, i naznačite kako bi program/posao mogao da se uklopi u sve to. Cilj motivacionog pisma jeste da se predstavite kao jedinstvena osoba, upravo onakva kakvu bi poslodavci željeli.

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner