Kako napisati dobar CV?

competence-940611_1280

Šta napisati u CV-ju?

Vaš CV treba da sadrži slijedeće:

Lične podatke,
Profesionalno iskustvo,
Obrazovanje,
Relevantne kurseve i seminare,
Znanje stranih jezika,
Znanje rada na računaru,
Lične osobine,
Hobije i ostale napomene, ukoliko ih imate.

Lični podaci

Ukoliko vaša biografija privuče nečiju pažnju, ta osoba će pažljivije pogledati vaše lične podatke pa tako i na ovu stavku treba obratiti pažnju. Prilikom navođenja ličnih odnosno kontakt podataka vaš CV treba da sadrži:

* Puno ime i prezime
* Kontakt adresu
* Broj telefona
* E-mail adresu

Standardni CV ne bi trebalo da sadrže lične podatke kao što su: starost, nacionalnost, bračni status, hobi. U slučaju da smatrate da su ti podaci bitni za željenu poziciju, ili se zahtjevaju tekstom konkursa, predstavite ih u zasebnoj sekciji na kraju CV-ja.

Profesionalno iskustvo

Kada je u pitanju profesionalno iskustvo, treba naglasiti da je ona najvažnija tačka u cijelom CV-ju, i ovdje svakako treba da bude najveći fokus (ukoliko ga posjedujete; u suprotnom to je sekcija o obrazovanju). Jasno predstavite svaki napredak i usavršavanje tokom karijere. Najvažnije momente naglasite vizuelno – isticanjem naziva pozicije, odnosno dužnosti koje ste vršili.

Opis svake pozicije trebalo bi da sadrzi:

* Naziv firme
* Naziv pozicije
* Lokacija gdje se firma nalazi
* Datum zaposlenja
* Opis zadataka i dužnosti koje ste obavljali
* Postignute rezultate i uspjehe
Pri prezentaciji koristite obrnutu hronologiju. U slučaju da posjedujete dugogodišnje radno iskustvo prezentujete detaljno poslednjih 10 godina. Ostatak iskustva predstavite u kratkim crtama.

Obrazovanje

Ako posjedujete kratko (ili nikakvo) radno iskustvo, sekcija o obrazovanju treba da sadrži detaljan prikaz obrazovanog razvoja:
* Ime obrazovane ustanove
* Period školovanja
* Titulu/ Zvanje
* Diplomski rad/ glavni predmet
* Specijalizaciju
* Posebno interesovanje za neki predmet (po mogućstvu u vezi sa željenom pozicijom)
* Prosjek u slučaju da je visok
* Publikacije/ objavljene radove
* Usavršavanje u inostranstvu
* Pohadjane kurseve (ako su vezani za profesiju)

Ukoliko imate relativno profesionalno iskustvo u ovoj sekcija navedite samo osnovne informacije o Vašem obrazovanju:
Sekcija bi trebalo da sadrži:
* tok obrazovanja
* stečene titule
* profesionalne kvalifikacije

Pri hronološkoj prezentaciji obrazovanja koristite se obrnutom logikom – prvo predstavite kvalifikacije i diplome koje ste poslednje stekli.

Kursevi i seminari

Ovdje možete navesti stručne konferencije, seminare i kurseve na kojima ste učestvovali, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, kao i druge obuke koje ste pohađali. Ovim podacima sebe predstavljate kao osobu koja preuzima inicijativu i spremna je da se izbori za dobro obrazovanje, praktično iskustvo i osobu spremnu da uči i usavršava se.

Ovom dijelu možete da posvjetite više pažnje i prostora, naročito ukoliko nemate radno iskustvo. U tom slučaju, poželjno je istaknuti sve obuke, kurseve, pa čak i honorarni rad, rad od kuće i volontiranje kako biste pokazali da ste proaktivni.

Poznavanje rada na računaru

Informacije o elementarnoj upotrebi računara (npr. Windows, Facebook i sl) nije potrebno navoditi (osim ako ne posjedujete ekspertsko znanje), jer su one u današnje vrijeme sastavni dio funkcionalne pismenosti i njihovo poznavanje se podrazumjeva.

U ovom dijelu istaknite:
* Poznavanje konkretnih softverskih programa/paketa
* Poznavanje rada sa hardverom

Ukoliko ne posjedujete znanje rada bar u Word-u, Excel-u i Internetu, predlažemo da počnete što prije da ih stičete, jer je ovo minimum koji se traži kako kod nas, tako i u inostranstvu. Bitno je da budete iskreni i realni jer poslodavac može da provijeri nivo vašeg znanja putem testa, odnosno na intervjuu.

Poznavanje stranih jezika

Navedite sve jezike kojima se služite, sa naznakom koliko dobro poznajete taj jezik (početni, srednji ili napredni nivo). Takođe, navedite ukoliko imate završen neki kurs jezika, sertifikat i/ili diplomu kao i ustanovu gdje ste to znanje stekli:
* Navedite jezike koje poznajete
* Jezike navodite po nivou poznavanja

Imajte na umu da će poslodavac vrlo lako provijeriti koliko dobro poznajete neki strani jezik i nemojte sebe dovesti u situaciju da u CV napišete da odlično znate engleski jezik, a da na intervjuu imate problem da sklopite tri rečenice.

Kao i uvijek, budite iskreni. Ako vidite u oglasu da je znanje jezika izuzetno bitno, a vaše znanje je na srednjem nivou, napišite ako ste spremni u kratkom roku da usavršite jezik. I to je bolje nego da otkriju da niste bili iskreni, jer tada ste sve svoje šanse bacili u vodu.

Lične osobine

Navedite osobine koje su relevantne za poziciju za koju konkurišete kao što su, na primjer: inicijativnost, timski rad, upornost, komunikativnost.

Često su zahtjevi za ličnim osobinama navedeni u samom oglasu, pa ih uskladite sa onim osobinama koje vi posjedujete. Osim toga, treba da budete spremni da na intervjuu primjerima predstavite osobine koje ste naveli i, na taj način, potkrepite svoje tvrdnje.

Ukoliko ste svjesni da neke osobine ipak ne posjedujete, nemojte ih navoditi.

Hobiji i ostale napomene

Ako je u skladu sa radnim mjestom na koje konkurišete, u CV-ju nabrojte i slijedeće karakteristike:
* Vozačka dozvola
* Članstvo u profesionalnim organizacijama – u cilju predstavljanja organizatorskih sposobnosti
* Bavljenje sportom – da bi istakli sposobnosti i osobine koje ste naveli u vašem profilu, npr.disciplina, odlučnost, timski rad, istrajnost i sl.

Ukoliko Vam biografija djeluje previše hladno i profesionalno, možete je osvježiti dijelom o hobijima. Hobiji i ostala interesovanja djeluju lijepo u svakoj biografiji jer Vas predstavljaju kao osobu koja, uz rad, zna da uskladi i zabavu u svom životu. Ipak, izaberite ona interesovanja i hobije koji konkretno ukazuju na Vaše kvalitete i Vašu ozbiljnost.

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner