Tehničar/ka telekomunikacije u CEDIS DOO PODGORICA, Podgorica

Za radno mjesto: Tehničar/ka telekomunikacije u Cedis Doo Podgorica, Podgorica, mogu konkurisati SŠS-IV.

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 30.03.2024.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020-408-451

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: TEHNIČAR/KA TELEKOMUNIKACIJE
Radno iskustvo: Bez radnog iskustva
Mjesto rada: Podgorica
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati:
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 8
Napomena: – zdravstvena sposobnost za rad pod posebnim uslovima rada

DOO „CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM” PODGORICA
Adresa : Ivana Milutinovića br.12
Telefon: 020/408-451

Oglašava potrebu za prijem u radni odnos jednog izvršioca na neodređeno vrijeme na radno mjesto u Sektoru za informaciono komunikacione tehnologije (ICT) i razvoj :

1.TEHNIČAR/KA ZA TELEKOMUNIKACIJE
1 Izvršilac

Uslovi za prijem:
– Srednje stručno obrazovanje, kvalifikacije obima 240 (ECVET) kredita
(program u trajanju od 4 godine) – IV1 nivo kvalifikacije obrazovanja
– Ostali uslovi: rad na računaru
– Posebni zdravstveni uslovi: zdravstvena sposobnost za rad pod posebnim uslovima rada
– Mjesto rada: Podgorica

Kandidati uz prijavu dostavljaju: Curriculum vitae (CV), kao i dokaze o ispunjenosti uslova: diplomu ili uvjerenje o završenom nivou obrazovanja – IV1, ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad pod posebnim uslovima rada, uvjerenje Osnovnog suda da se ne vodi krivični postupak, uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili ovjerena kopija biometrijske lične karte i dokaz o poznavanju rada na računaru (potvrda poslodavca, sertifikat, uvjerenje i sl.).

Dokaze o ispunjenosti uslova kandidati dostavljaju u formi originala ili ovjerene fotokopije.

Prijave slati na adresu DOO CEDIS Podgorica, ul.Ivana Milutinovića br. 12, Podgorica – Sektoru za ljudske resurse, opšte poslove i korporativne komunikacije.
Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Naziv zanimanja / Stručna sprema: SŠS-IV
Broj prijave (ZZZCG): 201762401129
Broj izvršilaca: 1
Vještine: Poznavanje rada na računaru

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – CEDIS DOO PODGORICA – na:
Telefon: 020-408-451

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner