Stručni/a radnik/ica na materijalnim davanjima u JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLAV I GUSINJE, GUSINJE

Za radno mjesto: Stručni/a radnik/ica na materijalnim davanjima u Ju Centar Za Socijalni Rad Za Opštine Plav I Gusinje, GUSINJE mogu konkurisati – [VII-1 stepen].

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 01.07.2020.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 255-075
Radno iskustvo u mjesecima: 12
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 0 mjesec(i) i 0 dan(a)
Broj radnih sati u nedjelji:
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Nije predviđena
Napomena: Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a VII-1 nivo klasifikacije obrazovanja ,socijalni radnik sociolog, 1 godina radnog iskustva, licenca za rad.
Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove po javnom oglasu.
Uz prijavu na oglas kandidat je dužan dostaviti orginal ili ovjerene fotokopije sledeće dokumentacije:
-Uvjerenje o državljanstvu (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu , već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
-Uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti,
-Curriculum Vitae-CV,
-Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja ,
-Uvjerenje od nadležnog suda danije osuđivan za krivična dijela koja ga čine nepodobnim za vršenje službe, i uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak kod nadležnog suda,
-Uvjerenje o radnom iskustvu.
Zainteresovana lica mogu podnijeti prijave u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje na adresi:Korita b.b. u zatvorenoj koverti.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner