Specijalista za upravljanje i regulaciju u ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ DIREKCIJA DRUŠTVA, Plužine

Za radno mjesto: Specijalista za upravljanje i regulaciju u Elektroprivreda Cg Ad Nikšić Direkcija Društva, Plužine, mogu konkurisati Diplomirani inženjer elektrotehnike za energetiku (VII/1 SSS).

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 29.12.2022.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 040/204-277

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: SPECIJALISTA ZA UPRAVLJANJE I REGULACIJU
Radno iskustvo: 12
Mjesto rada: Plužine
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati:
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 5
Napomena: I. FC PROIZVODNJA
HE “Piva” – podružnica

SPECIJALISTA ZA UPRAVLJANJE I REGULACIJU

1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Uslovi za prijem
– Diploma ili Uvjerenje o završenom visokom obrazovanju, kvalifikacija obima 240 ili 300 (ECTS) kredita,Elektrotehnički fakultet-smjer energetika,
– Dokaz o radnom iskustvu u trajanju od 12 mjeseci,
– Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta pod
posebnim uslovima rada, (buka, vibracije, zračenja, klima, eksplozije, blizina el. energije, vještačko osvjetljenje, sudovi pod pritiskom ; rad pod zemljom)
– Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili fotokopija biometrijske lične karte,
– Dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti,
– Radno vrijeme – 8 časova i
– Mjesto rada: Plužine.

Osim navedenih dokaza kandidat dostavlja i prijavu na oglas i CV.

Dokaze o ispunjenosti uslova kandidat može dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, a isti ne
mogu biti stariji od 6 mjeseci.
Prijavu slati u zatvorenoj koverti, na adresu Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ul.Vuka Karadžića
br.2 Nikšić – Direkcija za ljudske resurse.
Oglas je otvoren 5 dana od dana objavljivanja.
Oglas o navedenom radnom mjestu objaviti u dnevnoj štampi.

Naziv zanimanja / Stručna sprema: Diplomirani inženjer elektrotehnike za energetiku (VII/1 SSS)
Broj prijave (ZZZCG): 201332200094
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ DIREKCIJA DRUŠTVA – na:
Telefon: 040/204-277
Fax: 212195

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner