Sekretar/ka skupštine u okviru glavnog grada-golubovci u OPŠTINA U OKVIRU GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI, GOLUBOVCI

Za radno mjesto: sekretar/ka skupštine u okviru glavnog grada-golubovci u Opština U Okviru Glavnog Grada Golubovci, GOLUBOVCI mogu konkurisati – [VII-1 stepen].

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 01.05.2019.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020-873-261,020-873-225
Radno iskustvo u mjesecima: 60
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 60
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada: 1000
Posebna znanja i vještine: Poznavanje rada na računaru,
Položen stručni ispit
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nadoknaduje se djelimicno
Prevoz: Nadoknaduje se djelimicno
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac

JAVNI KONKURS
za izbor sekretara Skupštine opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci

1. Sekretar/ka Skupštine u okviru Glavnog grada-Golubovci;

O datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere, kandidati sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa će biti obaviješteni najkasnije pet dana prije dana provjere.

Prijavu i CV sa kompletnom dokumentacijom u originalu ili ovjerenoj kopiji dostaviti preko arhive, u roku od 20 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa, u zatvorenoj koverti, na kojoj je potrebno ispisati: ime i prezime, adresu i kontakt telefonom, naziv organa i radno mjesto, na adresu
Kontakt telefon: 020/ 873-261

Napomena: Prijave sa nepotpunom dokumentacijom biće odbačene i neće se razmatrati.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore