Referent/kinja za kontrolu i naplatu usluga u KOMUNALNO DOO TUZI, Tuzi

Za radno mjesto: Referent/kinja za kontrolu i naplatu usluga u Komunalno Doo Tuzi, Tuzi, mogu konkurisati SSS-III.

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 2.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 16.11.2021.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 067-073-295/020-875-129

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: REFERENT/KINJA ZA KONTROLU I NAPLATU USLUGA
Radno iskustvo: 12
Mjesto rada: Tuzi
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Novootvoreno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati: 40
Radna mjesečna zarada: 284
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 8
Napomena: Za Referent/kinja za kontrolu i naplatu usluga mogu konkurisati kandidati koji pored opštih uslova propisanim Zakonom ispunjavaju i sledeće uslove:

Posebni uslovi su:

• Srednje stručno ili opšte obrazovanje od 180-240 kredita CSPK-a (III/IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja)
• Jedna godina radnog iskustva
• Poznavanje rada na računaru
• Položen ispit za vozača “B” kategorije

Uz prijavu na javni oglas (sa kratkom biografijom-CV) kandidat je dužan dostaviti original ili ovjerene fotokopije sljedeće dokumentacije:
• Uvjerenje o državljanstvu
• Fotokopiju lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte)
• Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
• Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostavlja kandidat) koji ga čine nedostojnim za rad
• Uvjerenje o radnom iskustvu
• Fotokopiju vozačke dozvole

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja.
Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati: adresu DOO “Komunalno/Komunale” Tuzi, ul. Tuzi bb sa naznakom: Dokumentacija za Javni oglas za Referent/kinja za kontrolu i naplatu usluga, putem pošte ili direktno na arhivi Društva.

Odluka o izboru kandidata donijeće se u zakonskom roku. Nepotpune i neblagovremene dostavljene prijave se neće razmatrati.

Naziv zanimanja / Stručna sprema: SSS-III
Broj prijave (ZZZCG): 202812100132
Broj izvršilaca: 2
Vještine: Vozački ispit za „B“ kategoriju
Poznavanje rada na računaru

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – KOMUNALNO DOO TUZI – na:
Telefon: 067-073-295/020-875-129

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner