Radnik/ca na održavanju javne rasvjete u KOMUNALNO DOO TUZI, Tuzi

Za radno mjesto: Radnik/ca na održavanju javne rasvjete u Komunalno Doo Tuzi, Tuzi, mogu konkurisati SŠS-IV.

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 16.02.2023.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 067-073-295/020-875-129

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: RADNIK/CA NA ODRŽAVANJU JAVNE RASVJETE
Radno iskustvo: 12
Mjesto rada: Tuzi
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Novootvoreno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati:
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 8
Napomena: Za Radnika /cu na održavanju javne rasvjete mogu konkurisati kandidati koji pored opštih uslova propisanim Zakonom ispunjavaju i sljedeće uslove:

Posebni uslovi su:
• Srednje stručno i opšte obrazovanje ili kvalifikacija majstor u obimu od 60-240 kredita CSPK (IV-1/IV-2 nivo kvalifikacije obrazovanja, Elektromonter)
• Jedna godina radnog iskustva
• Položen ispit za rad sa slabim i jakim strujama
• Položen ispit za rad na visini
• Položen ispit za vozača “B” kategorije
Uz prijavu na javni oglas (sa kratkom biografijom-CV) kandidat je dužan dostaviti original ili ovjerene fotokopije sljedeće dokumentacije:
• Uvjerenje o državljanstvu
• Fotokopiju lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte)
• Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
• Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostavlja kandidat) koji ga čine nedostojnim za rad
• Uvjerenje o radnom iskustvu
• Položen ispit za rad sa slabim i jakim strujama/ Položen ispit za rad na visini
• Fotokopiju vozačke dozvole

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja.
Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati: adresu DOO “Komunalno/Komunale” Tuzi, ul. Tuzi bb sa naznakom: Dokumentacija za Javni oglas za Radnik na održavanju javne rasvjete, putem pošte ili direktno na arhivi Društva.

Odluka o izboru kandidata donijeće se u zakonskom roku.

Nepotpune i neblagovremene dostavljene prijave neće se razmatrati.

Naziv zanimanja / Stručna sprema: SŠS-IV
Broj prijave (ZZZCG): 202812300047
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – KOMUNALNO DOO TUZI – na:
Telefon: 067-073-295/020-875-129

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner