Računovođa/tkinja u J.U. VIŠA STRUČNA ŠKOLA POLICIJSKA AKADEMIJA DANILOVGRAD, DANILOVGRAD

Za radno mjesto: Računovođa/tkinja u J.U. Viša Stručna Škola Policijska Akademija Danilovgrad, DANILOVGRAD mogu konkurisati – [VII-1 stepen].

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 12.04.2019.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 812 527
Radno iskustvo u mjesecima: 36
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa:
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada: 6
Provjera radnih sposobnosti: Nije predviđena
Napomena: -VII 1 nivo Nacionalnog okvira kvalifikacija (240 kredita CSPK-a); studijski program iz oblasti ekonomskih nauka,
-Tri godine radnog iskustva
-Da lice nije kažnjavano za krivična djela koja ga činene dostojnim za obavljanje finansijskih uslova
Svi kandidati osim posebnih moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima.Kandidati su dužni dostaviti:
-Prijavu za slobodno radon mjesto;
-Ovjerenu fotokopiju lične karte;
-Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starijeo d 6 mjeseci);
-Diplomu ili Uvjerenje o završenom nivou obrazovanja;
-Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po služebnoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci)

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore