Higijeničar/ka u KOMUNALNO DOO TUZI, Tuzi

Za radno mjesto: Higijeničar/ka u Komunalno Doo Tuzi, Tuzi, mogu konkurisati Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola).

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 16.11.2021.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 067-073-295/020-875-129

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: HIGIJENIČAR/KA
Radno iskustvo: Bez radnog iskustva
Mjesto rada: Tuzi
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Novootvoreno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati: 40
Radna mjesečna zarada: 284
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 8
Napomena: Za Higijeničar/ka mogu konkurisati kandidati koji pored opštih uslova propisanim Zakonom ispunjavaju i sledeće uslove:

Posebni uslovi su:

• Dio ili završeno osnovno obrazovanje (I-1/1-2 nivo kvalifikacije obrazovanja)
• Bez radnog iskustva
Uz prijavu na javni oglas (sa kratkom biografijom-CV) kandidat je dužan dostaviti original ili ovjerene fotokopije sljedeće dokumentacije:
• Uvjerenje o državljanstvu
• Fotokopiju lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte)
• Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
• Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostavlja kandidat) koji ga čine nedostojnim za rad

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja.
Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati: adresu DOO “Komunalno/Komunale” Tuzi, ul. Tuzi bb sa naznakom: Dokumentacija za Javni oglas za Higijeničar/ka, putem pošte ili direktno na arhivi Društva.

Odluka o izboru kandidata donijeće se u zakonskom roku. Nepotpune i neblagovremene dostavljene prijave neće se razmatrati.

Naziv zanimanja / Stručna sprema: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)
Broj prijave (ZZZCG): 202812100129
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – KOMUNALNO DOO TUZI – na:
Telefon: 067-073-295/020-875-129

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner