Fizioterapeut/kinja u Javna ustanova Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju, TIVAT

Za radno mjesto: Fizioterapeut/kinja u Javna Ustanova Dnevni Centar Za Djecu I Mlade Sa Smetnjama I Teškoćama U Razvoju, TIVAT mogu konkurisati – [VII-1 stepen].

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 04.03.2020.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 032/661-306

Radno iskustvo u mjesecima: 12
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 0 mjesec(i) i 0 dan(a)
Broj radnih sati u nedjelji:
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine: Poznavanje rada na računaru
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nadoknaduje se u cjelini
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: U JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju- Tivat“, oglašava se popuna radnog mjesta FIZIOTERAPEUT/KINJA, dva/ije izvršioca/teljki na neodređeno vrijeme.

Uslovi za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta i potrebna dokumentacija:

Jedna godina radnog iskustva sa djecom i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju (dostaviti uvjerenje poslodavca o potrebnom radnom iskustvu)
Licence za rad u oblasti socijalne i dječije zaštite (dostaviti ovjerenu fotokopiju licenci)
Poznavanje rada na računaru (dostaviti adekvatan dokaz)

Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.

Prijavu sa ličnom biografijom kao i kompletnu dokumentaciju (sve dokaze o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je potrebno ispisati „JAVNI OGLAS –FIZIOTARAPEUT/KINJA“, ime i prezime kandidata sa adresom i telefonskim brojem) neposredno na pisarnici Opštine Tivat ili preporučenom poštom na adresu: OPŠTINA TIVAT, Trg Magnolija 1, 85320 Tivat.

Kontakt osoba za davanje informacija u postupku Javnog oglasa je mr Nataša Lutovac, na telefon 032/661-306.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore