Čuvar/ka u DOO Pijace/Tregu Tuzi, Tuzi

Za radno mjesto: Čuvar/ka u Doo Pijace/Tregu Tuzi, Tuzi, mogu konkurisati Lica bez zanimanja i stručne spreme ( bez škole).

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 6.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 19.02.2023.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 068-092-020

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: ČUVAR/KA
Radno iskustvo: 6
Mjesto rada: Tuzi
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Novootvoreno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati:
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 3
Napomena: Za Čuvar/ka, mogu konkurisati kandidati koji pored opštih uslova propisanih Zakonom ispunjavaju i sledeće uslove:

Posebni uslovi su:
• I nivo kvalifikacije obrazovanja
• najmanje 6 mjeseci radnog iskustva
• Dozvola za vršenje poslova zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine

Uz prijavu za Javni oglas (sa kratkom biografijom – CV) kandidat je dužan dostaviti original ili ovjerene fotokopije sledeće dokumentacije:

• Uvjerenje o državljanstvu;
• Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);
• Uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta;
• Diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja;
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostavlja kandidat) koji ga čini nedostojnim za rad;
• Uvjerenje o radnom iskustvu;
• Dozvola za vršenje poslova zaštite u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja.
Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati adresu d.o.o. „Pijace/Tregu“ Tuzi, Tuzi bb sa naznakom: Dokumentacija za Javni oglas za Čuvar/ka, putem pošte ili direktno na arhivi Društva.

Odluka o izboru kandidata donijeće se u zakonskom roku. Nepotpune i neblagovremene dostavljene prijave neće se razmatrati.

Naziv zanimanja / Stručna sprema: Lica bez zanimanja i stručne spreme ( bez škole)
Broj prijave (ZZZCG): 202812300055
Broj izvršilaca: 6
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – DOO Pijace/Tregu Tuzi – na:
Telefon: 068-092-020
Fax: –

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner