Inspektor/ka iii za vode u GLAVNI GRAD PODGORICA KOMUNALNA INSPEKCIJA, PODGORICA

Za radno mjesto: inspektor/ka III za vode u Glavni Grad Podgorica Komunalna Inspekcija, PODGORICA mogu konkurisati – [VII-1 stepen].

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

********************************

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020-672-493

Radno iskustvo: 12
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 84
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine: Položen stručni ispit
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nadoknaduje se u potpunosti
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: -pravni,tehnički ili biotehnički fakultet,ili drugi fakulteti prirodnog ili društvenog smjera

Crna Gora
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za lokalnu samoupravu
1.Ispektor/ka III za vode-1 izvršilac na neodređeno vrijeme.
Posebni uslovi:
-Postavlja ga načelnik na period od 7 godina
-Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja),pravni,tehnički ili biotehnički fakultet,ili drugi fakultet prirodnog ili društvenog smjera;
-Najmanje 1 godina radnog iskustva
-Položen stručni ispit za rad u državim organima
Dokumenta koja podnosi kandidat:
-Prijava na slobodno radno mjesto,u kojoj se navodi JMBG i saglasnost sa obradom ličnih podataka u svrhu sprovođenja oglasa za popunu radnog mjesta
-CV
-Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku studiranja)
-Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
-Uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu
Dokumenta koja pribavlja javnopravni organ po službenoj dužnosti:
-Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore
-Izvod iz matične knjige rodjenih
-Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti i da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu
-Uvjerenje o položenom ispitu za rad u državnim organima
-Mišljenje o stručnim i radnim kvalitetima
Provjera sposobnosti kandidata, izvršiće se u skladu sa članom 42 Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Molimo da INFORMACIJE o ovom oglasu za posao PROVJERITE na Zavod za zapošljavanje Crne Gore