Registracija dijela stranog društva (predstavništva) u Crnoj Gori

#DioStranogDruštva #RegistracijaFirme

black-and-white-city-man-people

Za registraciju dijela stranog društva /predstavništva/ potrebno je da stručnom timu „Selecta“iz Podgorice dostavite sledeće podatke:

1) Podatke matične firme (naziv, matični broj, adresa, itd)
2) Sjedište predstavništva u CG
2) Podatke za direktora predstavništva u CG

Na osnovu podataka koje nam dostavite, mi ćemo pripremiti svu potrebnu dokumentaciju (Odluku o osnivanju i dr.) za registraciju predstavništva.

Nakon što usaglasimo da je pripremljena dokumentacija u redu, dogovorićemo se, da jedan dan, dođete (direktor predstavništva) u Podgoricu, da potpišete i overite dokumenta kod notara.

Potrebno je da donesete u Podgoricu:
Rešenje o registraciji matične firme (overićemo kopiju kod notara u PG)
Potvrdu iz vašeg registra, da je maticne firme aktivna (potvrda da nije starija od 3 mjeseca/
Statut matične firme
Pečat maticne firme
Posljednji bilans stanja i bilans uspjeha maticne firme
Pasoš za direktora predstavništva

Kod notara u CG overićemo:
Odluku o osnivanju predstavništva
Rešenje o regisitraciji matične firme
Pasoš direktora predstavništva
Postupak kod notara oko overe dokumentacije traje ukupno jedan sat.

Potrebno je da sudski prevodilac u CG prevede i overi:
Statut
Rešenje o registraciji matične firme
Potvrdu o registraciji mat. firme

(Ukoliko je matična firma iz Srbije, BiH, Hrvatske ne treba prevoditi dokumenta)
Prevod iznosi oko 20€ po stranici /preko Udruženja prevodilaca/

Kompletna usluga registracije predstavnišva iznosi 350€ i obuhvata:
• Registracija u Privrednom sudu
• Pečat i štambilj
• PIB I PDV kod Poreske uprave
• Broj računa kod Banke
• Upis u registar carina Crne Gore
• Sudska taksa
Prevod dokumentacije se plaća posebno

Potrebno je, samo, da jedan dan dodjete u Podgoricu, da potpišete i overite dokumentaciju

Mi ćemo, na osnovu vašeg ovlašćenja završiti kompletan postupak registracije predstavništva za 7-10 dana

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

Ostavite komentar