Može li u Crnoj Gori preduzeće da bude u mirovanju?

#MirovanjeFirme

space-desk-workspace-coworking

Poznato je da u Srbiji firma može da se stavi u stanje mirovanja kada firma postoji ali vlasnik/direktor ne mora da plaća poreze i doprinose. Da li je takvo stanje moguće u Crnoj Gori? Može li se registrovati firma (npr DOO) i onda staviti u mirovanje ili neko slično stanje?

Preduzeće ne može biti u „mirovanju“ i u zakonu ne postoji taj pojam. Nema preduzeća u mirovanju. Takva situaciji postiji u zemljama u okruženju, kada firma može da bude u stanju mirovanja i nije dužna da plaća doprinose na platu direktora. U Crnoj Gori je firma obavezna da plaća doprinose na platu direktora.
U periodu „mirovanja“ privredno društvo ne plaća porez, ali obaveza plaćanja doprinosa ostaje.
Preduzetnik može staviti svoju radnju u mirovanje, npr. ako obavlja samo sezonske poslove, za vrijeme bolesti ili nekog drugog razloga. Preduzetnik je obavezan odjavu i prijavu početka rada da prijavi nadležnom organu.
Znači firma NE, preduzetnik DA.
Bilo je nekoliko slučajeva, kada su dolazili vlasnici, ubijeđeni da im je firma u mirovanju, neki nijesu radili ništa, neki jesu.
Iako ne rade i nema prometa na računu, firme imaju obavezu da predaju godišnji završni račun, i to sa nulom. Ako ne predaju godišnji završni račun, izložene su riziku da plate kaznu. Zato je neophodno da predaju bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu i naravno, da se plati neki knjigovodja da sve to uradi.
Šta je sa PDV-om kada firma ne posluje?
Naravno, ako firma ne radi, ne plaća PDV jer nema prometa na računu. Ipak ima obavezu, da podnose mjesečnu prijava za PDV do 15-tog u mjesecu, sa nulom.
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

Ostavite komentar