Može li stranac (državljanin Srbije) bez prebivališta otvoriti račun u banci u Crnoj Gori, u kojoj banci i kako?

#RačunUBanci

stednja

Pitanje našeg čitaoca:

„Ja sam državljanin Srbije. Nemam prebivalište u Crnoj Gori. Da li mogu da otvorim račun u nekoj banci u Crnoj Gori? Ako mogu, u kojoj mogu i šta mi je potrebno od papira/dokumenata da to učinim?“

Odgovor NLB Montenegro banke:

„Možete otvoriti račun ako imate pasoš i ako ste prijavljeni kao turista (ako imate beli karton).

Otvarate nerezidencijalni račun i potrebno je da ponesete sa sobom pasoš i (pomenuti) beli karton.“

Ostavite komentar