Koliko iznose minimalni troškovi firme u Crnoj Gori?

#MinimalniTroškoviFirme

evri

Koliko iznose minimalni troškovi firme u Crnoj Gori? Odgovor smo dobili od stručnog tima„Selecta“ iz Podgorice.

A/ Minimalni troškovi firme koja ne posluje su:
Doprinosi na platu direktora, koji iznose na minimalnu platu oko 120€ mjesečno, naknada knjigovodstvenom servisu, koji će da vodi kompletno knjigovodstvo iznosi od 120€ i više, obračuna doprinose na plate i preda Poreskoj upravi bilans stanja i uspeha za prethodnu godinu, za cijenu od oko 500€.
Znači, minimalni troškovi firme koja ne radi iznose oko 160€ mjesečno, ili za jednu godinu 1.440, 00€ + 500, 00€ = 1.940, 00€. Ovakva firma ima aktivan račun, ispunjava zakonske uslove i ne može biti brisana iz registra zbog neaktivnosti. Firma ne plaća PDV niti ima bilo kakve druge troškove.

B/ Minimalni troškovi firme koja posluje su:
Doprinosi na platu direktora, koji na minimalnu platu oko 120€ mjesečno, a može se obračunavati plata u većem iznosu i u tom slučaju doprinosi su srazmjerno veći.
Naknada knjigovodstvenom servisu, koji će da vodi kompletno knjigovodstvo iznosi od 120€ i više, zavisno od obima posla.
Plaća PDV koji iznosi 17% od izvršenog prometa proizvoda ili usluga.

C/ Firma koja nakon registracije nije plaćala doprinose za izvršnog direktora, nije predavala godišnji obračun…
Ima mnogo preduzeća, kojima od dana registracije preko računa nije prošao ni jedan euro i koja nije obračunavala i plaćala doprinose za direktora. Koliko može da traje takav status i šta raditi sa takvom firmom, ako vlasnik izgubi sve ambicije da pokrene posao? Ili, ako, nakon nekoliko mjeseci posle registracijie, vlasnik želi da otpočne sa svojim biznisom. Ovakav status može da traje godinama.

To stanje može da traje mjesecima i godinama. Status firme u registru je aktivan, iako ništa ne radi. Jedino se država sjeti povremeno, nakon nekoliko godina, da sprovede postupak preregistracije preduzeća, nakon čega se takve firme brišu i uspostavlja se, koliko-toliko, realno stanje, bar za neki period.

Kakav je status direktora za taj period? Ne prima platu, ne obracunava mu se radni staž, ne može imati zdravstveno osiguranje, ne može se zaposliti u drugoj firmi, dok se ne razriješi direktorstva. Ovakvih slučajeva je bilo mnogo, posebno u situacijama, kada su strani vlasnici, imenovali za direktore domaće državljane i kasnije napuštali firmu.

Po pravilu, neko bi trebao da pokrene postupak stečaja firme. To može da uradi vlasnik firme, država-kojoj se duguju doprinosi na platu ili izvršni director, kome se duguje neto plata. Niko od njih nije zainteresovan da to uradi. Vlasnik nema para ili nije zaiteresovan da to uradi. Država nije zainteresovana, jer nema od čega da naplati doprinose. Direktor je najviše zainteresovan, ali bi on trebao, da plati sudske troškove da bi pokrenuo postupak stečaja, samo radi toga, da sebe oslobodi direktorstva, znajući, da se ne može ni od čega naplatiti, ali, najčešće, nema para da to uradi.

Morate znati sledeće:
Preduzeće je dužno, od dana registracije, da svakog mjeseca obračuna platu direktora u bruto iznosu, bez obzira da li ima sredstava da mu tu platu isplati. Ako je trenutno minimalna plata oko 250€ (taj iznos se usklađuje), doprinos na platu iznosi oko 120€ mjesečno.

Ako vlasniku želi, da posle nekog vremena aktivira firmu, kakve su njegove obaveze?
Firma koja nije poslovala, niti je plaćala doprinose na platu direktora, može da se pokrene, tako što će platiti državi doprinose na platu direktora, od dana registracije. I naravno, potrebno je da plate i nekog knjigovodju da im obračuna doprinose za protekli period. Takođe, da preda godišnji bilans stanja i uspjeha Poreskoj upravi. Znači, troškovi bi u tom slučaju bili, doprinosi na platu direktora i knjigovodji za obračun prethodnog perioda.

Znači, troškovi aktiviranja firme su zaista mali, pod uslovom da nađete neko računovodstvo, koje će vam povolljno obračunati prethodni period.

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

Ostavite komentar