Koja dokumenta su potrebna za dobijanje radne dozvole u Crnoj Gori?

#RadnaDozvola

radna-dozvola-za-strance

Šta se od dokumenata prilaže u Zavodu za zapošljavanje kada se vadi radna dozvola u Crnoj Gori?

Prilikom predaje dokumenata za dobijanje radne dozvole, potrebno je u Zavod za zapošljavanje donijeti sljedeće:
– Ispunjen zahtjev za radnu dozvolu (Z 2/1).
– Potvrda o završenoj školskoj spremi – fotokopija diplome. (Ukoliko je u pitanju stranac, diplomu je potrebno nostrifikovati).
– Ispunjen Oglas za slobodno radno mjesto (Obrazac se ispunjava u kancelarijama Zavoda za zapošljavanje).
– Dokaz o uplaćenoj taksi u iznosu od 10,00 eura, na žiro račun Zavoda za zapošljavanje: 832-3200-06, svrha: radna dozvola.
– Fotokopija lične karte ili pasoša ako je lice stranac.
Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

Ostavite komentar