Kako registrovati žig (robni znak) u Crnoj Gori?

#RegistracijaŽiga

500px-red_trademark-svg

Šta je od dokumenata potrebno priložiti da bi se registrovao žig u Crnoj Gori? Gdje se podnose dokumenta za registraciju žiga?

Kao žig se može zaštiti bilo koja riječ, slovo, crtež, slika, oblik, etiketa, boja ili njihova kombinacija, a da imaju za cilj razlikovanje robe odnosno usluga. Žig može biti individualni, kolektivni ili žig garancije.
Za proceduru registrovanja žig-a potrebno je u Zavod za intelektualnu svojinu, donijeti sljedeće:
1. Ispunjen zahtjev za priznanje žiga.
2. Na posebnom dijelu (papiru, fotografiji, cd..) predstaviti izgled žiga osim u slučaju kad je žig riječ tj. verbalizam tada dodatno predstavljanje žiga nije potrebno.
3. U pisanoj formi jasno navedeno kojim klasama pripada žig shodno Ničanskom aranžmanu o međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga.
4. Dokaz o uplaćenoj taksi na ž.r.: 832-3161910-97, Zavoda za inelektualnu svojinu u iznosu od 60,00 eura ukoliko je žig verbalizam, odnosno 68,00 eura ukoliko je žig figurativni element ili verbalni žig sa grafičkim rješenjem.
5. Ponijeti prikupljenu dokumentaciju u Zavod za intelektualnu svojinu, Rimski trg 46, 81000 Podgorica.
Ovim rješenjem dobija se pravo na tri klase po izboru. Ukoliko želite registrovati žig za više klasa potrebno je platiti iznos od 8,00 eura za svaku sledeću klasu posebno.
Rad sa strankama od 10.00 – 14.00h. Kontakt telefon:+382 (0) 20 234 591 / 234 592.
Podnosilac prijave ima pravo prvenstva od datuma podnošenja prijave u odnosu na sva druga lica koja su kasnije podnijela prijavu. Žig nastaje od momenta upisa priznatog prava u Registar žigova, traje deset godina od datuma podnošenja prijave i može se produžavati neograničen broj puta.
Izvor: Zavod za intelektualnu svojinu
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

Ostavite komentar