Kako registrovati preduzeće – firmu (D.O.O.) u Crnoj Gori?

#RegistracijaFirmeUCG

company-registration

Postupak osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) definisan je Zakonom o privrednim društvima.
Prilikom registracije d.o.o. potrebno je u Centralni registar privrednih subjekata priložiti sljedeće:
Korak 1. Uraditi Statut preduzeća
Korak 2. Uraditi Odluku o osnivanju preduzeća (ukoliko društvo osniva jedan osnivač)
Korak 3. Uplatiti na račun Poreske uprave 10,00 eura, broj žiro računa: 832-3161-26, svrha uplate: registracija d.o.o.
Korak 4. Uplatiti na račun Službenog lista CG 12,00 eura, broj žiro računa: 520-941100-57, svrha uplate: registracija d.o.o.
Korak 5. Ovijeriti Odluku/Ugovor, u 2 primjerka u Sud ili kod Notara.
Korak 6. Izvod iz Centralne depozitarne agencije. Prilikom podizanja izvoda potrebno je priložiti kopiju lične karte osnivača ili ovjerenu kopiju pasoša ukoliko je osnivač stranac kao i uplatnicu u iznosu od 2,93 € uplaćenu na neki od žiro računa CDA: 510-8092-14 ili 550-3143-63, svrha uplate: taksa za izvod.
Korak 7. Kopiju lične karte (ukoliko je osnivač Crnogorski državljanin) ili ovijerenu kopiju pasoša (ukoliko je osnivač strani državljanin). Ovjera se radi u Sud ili kod Notara.
Korak 8. Ispuniti prijavu preduzeća za početak registracije
Korak 9. Ukoliko se društvo želi prijaviti za registaciju obveznika za porez na dodatu vrijednost (PDV), popunjava se obrazac PR PDV – 1, i predaje se zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebnom za osnivanje preduzeća. Ukoliko se društvo želi prijaviti za upis u registar akciznih obveznika popunjava se obrazac AKC – P, i predaje se zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebnom za osnivanje preduzeća.
Korak 10. Ponijeti prikupljenu i ovjerenu dokumentaciju (statut, ovjerene odluke/ugovore 2 primjerka, rješenje iz CDA, kopiju lične ili ovjerenog pasoša 2 primjerka, uplatnice i prijavu registracije, obrazac pr pdv- 1 / akc-p) u Centralni Registar Poreske uprave, Marka Miljanova 54, 81000 Podgorica, Tel: +382 (0)20 230 858, e-mail: crps@t-com.me, radno vrijeme 08:30-12:00.
Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu sa brojem vašeg rješenja sa kojim uz identifikacioni dokument podižete potvrdu o registraciji nedjelju dana od podnošenja prijave. Takodje sa brojem sa potvrde možete provjeriti na sajtu www.crps.me da li vam je gotova registracija.
Nakon dobijanja potvrde o registraciji firme neophodno je uraditi sljedeće:
-Izrada pečata (voditi računa da izgled pečata odgovara opisu iz Statuta)
-Otvaranje računa u Banci
-Prijava radnika u poresku upravu
Izvor: asistent.me/doo.html
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

Ostavite komentar