Kako osnovati akcionarsko društvo u Crnoj Gori?

#OsnivanjeAkcionarskogDruštva

akcionarsko-drustvo

Za osnivanje akcionarskog društva u Crnoj Gori je potrebno:
– Minimalni kapital u iznosu od 25.000 EUR
– Ugovor o osnivanju
– Statut
– Spisak sa imenima članova odbora direktora
– Imena, prezimena i, u slučaju da je došlo do promjene imena/prezimena, prethodno ime/prezime članova odbora direktora i datum i mjesto njihovog rođenja; njihov matični broj; prebivalište, odnosno boravište članova odbora direktora
– Izjave članova odbora direktora o tome koje državljanstvo posjeduju
– Zanimanja članova odbora direktora
– Podatke o članstvu u drugim odborima, funkcijama na kojima se nalaze u Republici ili van nje, kao i mjestu registracije tih društava, ukoliko nijesu registrovana u Republici
– Ime i adresu izvršnog direktora, sekretara društva i revizora
– Naziv društva i mjesto sjedišta uprave društva, odnosno adresa na koju se šalju zvanični dopisi
– Potpisanu izjavu članova odbora direktora, izvršnog direktora, sekretara društva i revizora da prihvataju imenovanja
– Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti kojim se odobrava prospekt za javnu ponudu akcija, odnosno kojim se potvrđuje uspješnost emisije
– Registraciona taksa u iznosu od 10 EUR

Od dokumenata, za osnivanje akcionarskog društva u Crnoj Gori Vam je potrebno:
Uz registracionu prijavu, prilaže se, navodi stručni tim „Selecta“ iz Podgorice:
• dokaz o identitetu osnivača (fotokopija lične karte ili pasoša fizičkog lica i/ili izvod iz Registra u kome je registrovano pravno lice)
• akt o osnivanju društva (odluka ili ugovor), sa overenim potpisima osnivača
• izveštaj banke o upisanim akcijama
• izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima na privremeni račun
• dokaz o objavljivanju i sadržina javnog poziva za upis i uplatu akcija (prospekt), sa odobrenjem prospekta od strane nadležnog organa
• procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga osnivača
• odluka o imenovanju zastupnika društva, ako zastupnik nije određen osnivačkim aktom
• overen potpis zastupnika.

NAPOMENA: Prilikom uplate osnivačkog kapitala, budući osnivači privrednog društva treba da traže Potvrdu od banke u kojoj će osnivački kapital biti iskazan u evrima. Takođe, ukoliko upisuju i unose nenovčani kapital, u svojim osnivačkim aktima osnivači treba da iskažu osnivački kapital i u evrima i procjenu od ovlašćenog sudskog procjenitelja.

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

Ostavite komentar