Da li od knjigovodstvene agencije možete očekivati poresko savjetovanje?

Pažljivo odabrana knjigovodstvena agencija igra ključnu ulogu u poslovanju vašeg biznisa. Funkcije koje obavlja veliki broj profesionalnih knjigovođa zaposlenih u agencijama često nisu dobro shvaćene ili je nejasno šta to sve dobar knjigovođa radi. Sa druge strane, mnogi prepuštaju finansijsku odgovornost svojih firmi upravo knjigovođi, iako bi time trebalo da se bavi rukovodstvo firme.

Svakako da je njihova uloga jako važna i značajno doprinosi ukupnoj finansijskoj stabilnosti svake firme, ali da li je to zaista sve čime se knjigovođe bave? Naravno da nije.

Šta je sve knjigovođa za moju firmu?

Osnovni posao knjigovodstvene agencije jeste bilježenje nastalih finansijskih i poslovnih promjena i knjiženje kompletne poslovne dokumentacije, što znači evidenciju tih promjena u sistem koji se naziva – poslovne knjige. Danas se uglavnom bave digitalnim knjigovodstvom i održavanjem baza podataka u kompjuterskim sistemima / programima za vođenje poslovnih knjiga.

Pored osnovnog, knjigovođa vodi računa o svemu što ima upotrebnu, materijalnu ili novčanu vrijednost u jednom poslovanju. U prilog tome koliko je knjigovođa važan najbolje govori činjenica da se najveći broj ljudi odlučuje da u samom startu pri osnivanju preduzetnika ili doo angažuje upravo knjigovodstvenu agenciju.

Posao knjigovođe, takođe, podrazumijeva i obračun zarada zaposlenih, obračun putnih naloga, obračun dugovanja dobavljačima i potraživanja od kupaca, obračun poreskih davanja, obračun bolovanja i slično. Pored bileženja svih finansijskih promjena, vaš knjigovođa pruža i usluge konsaltinga, a to znači da se knjigovođe bave i davanjem stručnih savjeta, pružaju usluge virtuelne kancelarije i u odrijeđenom broju slučajeva – poresko savjetovanje.

Poresko savjetovanje i knjigovodstvo

S obzirom na to da je sve veći broj složenih poreskih nedoumica i da su česte izmjene poreskih zakona, nameće se odgovor da vam je poresko savjetovanje nezaobilazna usluga kada sklapate ugovor sa knjigovodstvenom agencijom.

Takođe, pažljivo planirana poreska politika vaše firme može vam stvoriti velike poreske uštede, zato je poresko planiranje svake poslovne transakcije od izuzetnog značaja za umanjenje potencijalnih rizika. Da biste bili sigurni da ćete u budućnosti  imati odgovore na sva vaša poreska pitanja i biti u sigurnim rukama, od ključnog je značaja da pri sklapanju ugovora sa knjigovodstvenom agencijom budete upoznati i sa mogućnostima poreskog savjetovanja od strane iste, kao i o definisanju te stavke. Važno je da znate i da nisu sve knjigovođe poreski stručnjaci.

Dok se mali biznisi odlučuju za poresko savjetovanje uz knjigovodstvene usluge, oni veliki za to angažuju agencije specijalizovane za pružanje usluga konsaltinga u ovoj oblasti. Specijalizovane agencije mogu biti angažovane kada vam je potrebno savjetovanje oko poreza na dobit, savjetovanje oko PDV-a i ostalih indirektnih poreza, usluge poreskih pregleda i due diligence projekata, međunarodno poresko planiranje, poreska optimizacija, zatim pitanje transfernih cijena koje se nalaze na vrhu svih finansijskih i poreskih pitanja kao nova ekonomska disciplina…

Vi kao poreski obveznik možete značajno umanjiti poreske izdatke ukoliko na ovaj način definišete politiku transfernih cijena. Poreski savjetnici ovog tipa će vam dati najdetaljnije analize, samo se prethodno dobro raspitajte da li vam mogu pružiti sve usluge koje su vam potrebne.

Zaključak se nameće sam – da je angažovanje poreskog savjetnika za optimizaciju vašeg poslovanja velika potreba. Da li će to biti knjigovodstvena agencija, profesionalni poreski stručnjak ili advokatska kancelarija – zavisi od potrebe vašeg poreskog problema.

Dragan Antić

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner

Ostavite komentar