Kako napisati propratno pismo?

pisanje propratnog pisma

Šta treba da piše u propratnom pismu?

Propratno pismo je, inače, prilično kratka forma sa jasno organizovanom strukturom. Preporuke u vezi sa izgledom stranice, tipom slova, poravnanjem i ostalim grafičkim i vizuelnim elementima isti su kao i oni koji su navedeni u uputstvu za pisanje CV-a, tako da ih ovdje nećemo navoditi. U zaglavlju pisma navedite Vaše podatke (ime, prezime, adresu, kontakt). Pod kontaktom se podrazumjevaju broj telefona i eventualno e-mail adresa.

Ispod adresnih podataka, u lijevom uglu, navodite ime, prezime, funkciju i organizaciju onoga kome se obraćate. Najbolje bi bilo da znate ime osobe koja će čitati Vaše pismo i da se direktno njoj obratite.

Ispod adrese primaoca slijedi datum. Datum se piše arapskim brojkama, sa tačkom iza. Nakon datuma piše se puno ime mjeseca, pa onda godina sa četiri cifre i tačkom. Ispred datuma možete navesti ime grada iz kojeg pišete (npr. Podgorica, 25. novembar 2014. godine). Pismo počinjete sa Poštovani gospodine/gospođo, a završavate uobičajenim frazama „Sa poštovanjem“, „Srdačan pozdrav“ i sl.

U prvom pasusu Vašeg propratnog pisma obavezno treba da navedete za koje radno mjesto konkurišete i gdje ste dobili obavještenja o konkursu. Ukoliko konkurišete na više radnih mesta u istoj firmi, nemojte se stidjeti da to i navedete. U drugom pasusu pisma navedite sve kvalifikacije koje posjedujete i vještine kojima baratate (poznavanje jezika, rad na računaru, učešće na seminarima, obrazovnim skupovima i sl). Nikako se ne ograničavajte na puko nabrajanje i navođenje. Dodajte kratko i sažeto obrazloženje za svaku od kvalifikacija. Najbolje bi bilo da prethodno stečena iskustva, kvalifikacijame i vještine izložite po nekakvom hronološkom redosledu. Važno je i da procjenite koje su od Vaših vještina interesantne za konretno radno mesto, te da na njih stavite akcenat.

Pretposlednji pasus Vašeg propratnog pisma trebalo bi da potencijalnom poslodavcu da Vaš odgovor na pitanje „Zašto želiš baš taj posao?“. Dakle, potrudite se da ostavite utisak da ste, ne samo prava osoba za taj posao, nego i da je taj posao pravi za Vas.

Na kraju, prije onog „Srdačan pozdrav“ obavezno izrazite spremnost za usmeni razgovor, čime potencijalnom poslodavcu sugerišete konkretne namjere.

Ukoliko uz propratno pismo i CV poslodavcu šaljete još neka dokumenta, obavezno navedite, na kraju, propratnog pisma, koja su dokumenta u pitanju. Ukoliko ih nemate biće dovoljno da na kraju propratnog pisma navedete samo CV.

Primjeri propratnih pisama

Za kraj Vam dajemo nekoliko primjera propratnih pisama koje možete koristiti kao smjernice prilikom sastavljanja svojih dokumenata.

Na linkovima možete preuzeti dva primjera. Kada kliknete na link, dokument će Vam se otvoriti u novom prozoru ili će biti preuzet na Vaš računar/telefon.

Da biste odabrali lokaciju na kojoj ćete snimiti fajl, kliknite desnim dugmetom miša i odaberite opciju „Sačuvaj kao…“

Propratno pismo 1 / Propratno pismo 2

PROČITAJTE JOŠ:
Kako napisati dobar CV?
Kako napisati motivaciono pismo?