Zaštitnik/ca imovinsko-pravnih interesa opštine u OPŠTINA DANILOVGRAD, DANILOVGRAD

Za radno mjesto: Zaštitnik/ca imovinsko-pravnih interesa Opštine u Opština Danilovgrad, DANILOVGRAD mogu konkurisati – [VII-1 stepen].

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 24.06.2020.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020/811-936

Radno iskustvo u mjesecima: 96
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 60 mjesec(i) i 0 dan(a)
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine: Pravosudni ispit
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Na osnovu člana 113 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. list CG”, br. 2/18, 34/19) i Odluke o objavljivanju javnog konkursa, br. 07-100/20-164/1 od 29.05.2020.godine, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti opštine Danilovgrad objavljuje
J A V N I K O N K U R S

Za popunu radnog mjesta:

Zaštitnik/ca imovinsko – pravnih interesa opštine, 1 izvršilac/teljka, na određeno vrijeme, na vrijeme od pet godina u Sekretarijatu za imovinu i investicije.

1. Uslovi:
2. U pogledu uslova za zasnivanje radnog odnosa u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi, primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima.
3. Radni odnos može da zasnuje lice koje:
Stručni ispit za rad u državnim organima ne mora da ima lice koje ima položen pravosudni ispit.
Lice koje je korisnik prava na penziju, ne može da zasnuje radni odnos u organu lokalne uprave, kao ni lice koje je ostvarilo pravo na otpremninu, uz ograničenje utvrđeno Zakonom.
4. Potrebna dokumentacija:
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat izabran odlukom, dostavlja starješini organa najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.
5. Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu, pribavlja Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti po službenoj dužnosti.
6. Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata sprovodi se najkasnije u roku od 30 dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa.
Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti obavijestiće preko internet stranice (www.danilovgrad.me) kandidate sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa o datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere sposobnosti, najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti.
Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa počinje testiranjem u pisanoj formi.
Testiranje u pisanoj formi podrazumijeva izradu pisanog rada, koji sadrži sagledavanje prioriteta i predloga za unapređenje procesa rada, odnosno stanja u oblasti rada za koju se kandidat imenuje, odnosno postavlja.
7. Prijavu i kompletnu dokumentaciju kandidati podnose u originalu ili ovjerenoj kopiji, preko pisarnice ili putem pošte, na adresu Opština Danilovgrad, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, Trg 9.decembar, Danilovgrad, u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
8. Nepotpuna, neuredna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.
9. Sve informacije u vezi konkursa mogu se dobiti na br.telefona 020811992, kontakt osoba Snežana Simović.

SEKRETARKA
Olivera Pavićević

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore