Zaštitar/ka-stražar/ka na vodovodu i radnik/ica na hlorisanju vode u D.O.O. KOMUNALNE DJELATNOSTI GUSINJE, GUSINJE

Za radno mjesto: Zaštitar/ka-stražar/ka na vodovodu i radnik/ica na hlorisanju vode u D.O.O. Komunalne Djelatnosti Gusinje, GUSINJE mogu konkurisati – [IV stepen].

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 21.10.2020.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 067/700-360

Radno iskustvo u mjesecima: 12
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 0 mjesec(i) i 0 dan(a)
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Nije predviđena
Napomena: Posebni uslovi su:
•SSS (IV nivo kvalifikacije obrazovanja)
•Polozen stručni ispit za rad u državnim organima
•Radno iskustvo od najmanje 1 (jedne) godine
•Poznavanje rada na računaru
•Sertifikat ili licenca za zaštitara
•Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vršenje poslova zaštite
Uz prijavu na javni oglas (sa kratkom biografijom-CV) kandidat je dužan dostaviti original ili ovjerene fotokopije sljedeće dokumentacije:
•Uvjerenje o državljanstvu
•Fotokopiju lične karte(kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte)
•Uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
•Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja
•Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostavlja kandidat ) koji ga čine nedostojnim za rad u drzavnom organu .
•Uvjerenje o random iskustvu
•Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
•Sertifikat ili licenca za zaštitara
•Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vršenje poslova zaštite
•Uvjerenje o poznavanju rada na računaru
Navedenu dokumentaciju potrebno je dostavit u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja (Novine) .
Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati : Ime i prezime, adresu, kontakt telefon i naziv radnog mjesta za koji se konkuriše, na adresu: DOO “Komunalne djelatnosti” Gusinje , ul. Grebajska bb sa naznakom: Javni oglas za Zaštitara – stražar na vodovodu i radnik na hlorisanju vode za potrebe DOO „ Komunalne djelatnosti“ Gusinje ili direktno na arhivi Društva.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner