Vozač/ica teretnih i specijalnih vozila u KOMUNALNO DOO TUZI, Tuzi

Za radno mjesto: Vozač/ica teretnih i specijalnih vozila u Komunalno Doo Tuzi, Tuzi, mogu konkurisati SSS-III.

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 16.02.2023.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 067-073-295/020-875-129

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: VOZAČ/ICA TERETNIH I SPECIJALNIH VOZILA
Radno iskustvo: 12
Mjesto rada: Tuzi
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Novootvoreno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati:
Radna mjesečna zarada: 471
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 8
Napomena: Za Vozača/icu teretnih i specijalnih vozila mogu konkurisati kandidati koji pored opštih uslova propisanim Zakonom ispunjavaju i sljedeće uslove:

Posebni uslovi su:
– Srednje stručno ili opšte obrazovanje u obimu od 180-240 kredita CSPK (III/IV-1 nivo kvalifikacije obrazovanja)
– Jedna godina radnog iskustva
– Položen ispit za vozača „B” i „C“ kategorije

Uz prijavu na javni oglas (sa kratkom biografijom-CV) kandidat je dužan dostaviti original ili ovjerene fotokopije sljedeće dokumentacije:
– Uvjerenje o državljanstvu
– Fotokopiju lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte)
– Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
– Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostavlja kandidat) koji ga čine nedostojnim za rad
– Uvjerenje o radnom iskustvu
– Fotokopiju vozačke dozvole

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja.
Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati: adresu DOO “Komunalno/Komunale” Tuzi, ul. Tuzi bb sa naznakom: Dokumentacija za Javni oglas za Vozač teretnih i specijalnih vozila, putem pošte ili direktno na arhivi Društva.

Odluka o izboru kandidata donijeće se u zakonskom roku.
Nepotpune i neblagovremene dostavljene prijave neće se razmatrati.

Naziv zanimanja / Stručna sprema: SSS-III
Broj prijave (ZZZCG): 202812300050
Broj izvršilaca: 1
Vještine: Vozački ispit za „B“ kategoriju
Vozački ispit za „C“ kategoriju

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – KOMUNALNO DOO TUZI – na:
Telefon: 067-073-295/020-875-129

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner