Vodoinstalater/ka u D.O.O. KOMUNALNE DJELATNOSTI GUSINJE, Gusinje

Za radno mjesto: Vodoinstalater/ka u D.O.O. Komunalne Djelatnosti Gusinje, Gusinje, mogu konkurisati SSS-III.

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 27.05.2022.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 067/700-360

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: VODOINSTALATER/KA
Radno iskustvo: 12
Mjesto rada: Gusinje
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: 12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati: 40
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 3
Napomena: Opšti uslovi su:
•Crnogorsko državljanstvo
•Punoljetstvo
•Zdravstvena sposobnost
•Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja
•Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnom organu i da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti
Uz prijavu na javni oglas (sa kratkom biografijom-CV) kandidat je dužan dostaviti original ili ovjerene fotokopije sljedeće dokumentacije:
•Uvjerenje o državljanstvu
•Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
•Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
•Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja – SSS (III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja)
•Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6 mjeseci)
•Uvjerenje o radnom iskustvu
•Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima (radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa)

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostavit u roku od 3 (tri) dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u sredstvima javnog informisanja (Novine) .
Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati : Ime i prezime, adresu, kontakt telefon i naziv radnog mjesta za koji se konkuriše, na adresu: DOO ”Komunalne djelatnosti” Gusinje , ul. Grebajska br.6 sa naznakom: Javni oglas za Vodoinstalater/ka za potrebe DOO Komunalne djelatnosti” Gusinje ili direktno na arhivi Društva.

Naziv zanimanja / Stručna sprema: SSS-III
Broj prijave (ZZZCG): 202732200035
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – D.O.O. KOMUNALNE DJELATNOSTI GUSINJE – na:
Telefon: 067/700-360
Fax: /

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner