Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka u GLAVNI GRAD PODGORICA SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, Podgorica

Za radno mjesto: Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka u Glavni Grad Podgorica Služba Zaštite I Spašavanja, Podgorica, mogu konkurisati SSS-III.

Zaposlenje je: Sezonski rad, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 22.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 30.06.2023.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020-447-193/020-447-180

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: VATROGASAC/KINJA-SPASILAC/TELJKA
Radno iskustvo: 12
Mjesto rada: Podgorica
Pol:
Vrsta zaposlenja: Sezonski rad
Trajanje zaposlenja: 3 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati:
Radna mjesečna zarada: 606
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz: Obezbijedjen
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 15
Napomena: -najmanje III nivo kvalifikacije obrazovanja – srednje obrazovanje u obimu od 180 kredita CSPK-a;
-najmanje jedna godina radnog iskustva;
-položen drugi stručni ispit za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spašavanja;
-psihofizička sposobnost (za radno mjesto sa povećanim rizikom i sa posebnim uslovima rada);
-položen vozački ispit “C” kategorije;
-položen da nije stariji od 25 godina života prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u službi zaštite.

Sekretarijat za lokalnu samoupravu Glavnog grada, na osnovu člana 113 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“, broj 02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22), člana 5 stav 1 tačka 5 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, broj 38/18, 43/18, 06/20, 10/20, 36/21 i 05/22) i Odluke komandira Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta broj 26-018/23-976/3 od 14.06.2023.godine, objavljuje:

J A V N I O G L A S

Za popunu radnog mjesta u Službi zaštite i spašavanja Glavnog grada:
Vatrogasac/kinja-spasilac/teljka, 22 izvršilaca/teljki na određeno vrijeme, u trajanju od tri mjeseca radi vršenja privremeno povećanog obima posla (sezonski poslovi).

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– crnogorsko državljanstvo;
– navršenih 18 godina života;
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
– propisani nivo kvalifikacije obrazovanja;
– položen stručni ispit za rad u državnim organima (radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa);
– da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu.

Posebni uslovi:
– najmanje III nivo kvalifikacije obrazovanja – srednje obrazovanje u obimu od 180 kredita CSPK-a;
– najmanje jedna godina radnog iskustva;
– položen drugi stručni ispit za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spašavanja;
– psihofizička sposobnost (za radno mjesto sa povećanim rizikom i sa posebnim uslovima rada);
– položen vozački ispit “C” kategorije;
– da nije stariji od 25 godina života prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u službi zaštite.

Dokumenta (original ili ovjerene kopije) koja podnosi kandidat/kinja su:
– prijava na slobodno radno mjesto, u kojoj se navodi JMB i saglasnost sa obradom ličnih podataka u svrhu sprovođenja oglasa za popunu radnog mjesta (obrazac prijave na sajtu www.podgorica.me);
– CV;
– dokaz o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja;
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima (radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa);
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad na poslovima zaštite i spašavanja;
– uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu u propisanom nivou kvalifikacije obrazovanja;
– ovjerena fotokopija biometrijske lične karte (da ovjerena kopija nije starija od 6 mjeseci);
– uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za radno mjesto sa povećanim rizikom i sa posebnim uslovima rada (da nije starije od 6 mjeseci);
– dokaz o položenom vozačkom ispitu “C” kategorije;
– dokaz da kandidat nije stariji od 25 godina života prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u Službi zaštite (uvjerenje ili ovjerena fotokopija radne knjižice).

Dokumenta koja pribavlja javnopravni organ po službenoj dužnosti:
– uvjerenje da kandidat/kinja nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu.

Provjera znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata/kinje izvršiće se u roku od 30 dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, o čemu će se kandidati obavijestiti preko internet stranice Glavnog grada najkasnije 5 dana prije provjere, shodno Uredbi o kriterijumima i bližem načinu sprovođenja provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina za rad u državnim organima („Službeni list Crne Gore“, broj 50/18).

Popis propisa potrebnih za postupak provjere: Ustav Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 1/07 i 38/13), Zakon o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore” broj 02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22), Zakon o državnim službenicima i namještenicima (“Službeni list Crne Gore” broj 02/18, 34/19 i 08/21), Zakon o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore“, broj 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), Odluka o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada (“Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” broj 38/18, 43/18, 06/20, 10/20, 36/21 i 05/22), Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list Crne Gore“, broj 13/07, 32/11, 54/16, 146/21, 03/23).

Prijavu i CV sa dokumentacijom kandidat/kinja podnosi u originalu ili ovjerenoj kopiji, preko arhive Glavnog grada, Ul. Njegoševa br.20 – Podgorica, u zatvorenoj koverti, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu:
Glavni grad Podgorica – Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Ul. Vuka Karadžića 16 – Podgorica, sa naznakom za: Javni oglas – radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje.

Kontakt osoba: Miodrag Gazivoda, tel. 020/447-193 i 020/447-180

Naziv zanimanja / Stručna sprema: SSS-III
Broj prijave (ZZZCG): 201762302108
Broj izvršilaca: 22
Vještine: Vozački ispit za „C“ kategoriju

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – GLAVNI GRAD PODGORICA SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA – na:
Telefon: 020-447-193/020-447-180

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner