Terenski inkasant/kinja u DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TUZI SH.P.K UJESELLESI DHE KANALIZIMI TUZI, Tuzi

Za radno mjesto: Terenski inkasant/kinja u Doo Vodovod I Kanalizacija Tuzi Sh.P.K Ujesellesi Dhe Kanalizimi Tuzi, Tuzi, mogu konkurisati SŠS-IV.

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 18.07.2023.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 069500-506

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: TERENSKI INKASANT/KINJA
Radno iskustvo: 12
Mjesto rada: Tuzi
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati:
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 8
Napomena: JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta terenski inkasant/kinja – 1 izvršioca/teljke, na neodređeno vrijeme u DOO“Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësidhe kanalizimi”Tuzi, Služba za ekonomske poslove OPŠTI USLOVI: Na javni oglas se može prijaviti lice koje: – Je crnogorski državljanin – Ima navršenih 18 godina života – Je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta – Ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja – Nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad POSEBNI USLOVI: – SSS-IVnivo kvalifikacije obrazovanja, najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima u SSS-IV nivou kvalifikacije obrazovanja Potrebna dokumentacija: – Obrazac prijave na slobodno radno mjesto (forma obrasca se može preuzeti u kancelariji preduzeća) – CV (Curriculum Vitae) – Uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu – Dokaz o završenom nivou kvalifikacije i vrsti obrazovanja – Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore/ovjerena kopija biometrijske lične karte Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu pribavlja se po službenoj dužnosti. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo kandidat koji bude izabran Odlukom o izboru kandidata, nakon izvršene obavezne provjere sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, najkasnije u roku od 8 daana od dana dostavljanja odluke. Ukoliko kandidat ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosi u roku od 8 dana od dana dostavljanja odluke, Odluka o izboru tog kandidata se stavlja van snage i donosi se odluka o izboru drugog kandidata sa Liste za izbor kandidata. Provjera znanja, sposobnosti, nije predviđena. Prijava se podnosi u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa, u orginalu ili ovjerenoj kopiji – neposredno preko arhive DOO “Vodovod i kanalizacija/Ujësijellësi dhe kanalizimi”Tuzi ili putem pošte na adresu: DOO “Vodovod i kanalizacija/Ujësijellësidhe kanalizimi” ul 12 broj 48 Tuzi. sa naznakom: za Javni oglas – radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje. Kontakt osoba: Hidajet Kalač Broj telefona:020/325-013; Rad sa strankama 10h -13h E-mail:vodovod-ujesjellesi.tuz@hotmail.com
Naziv zanimanja / Stručna sprema: SŠS-IV
Broj prijave (ZZZCG): 202812300128
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TUZI SH.P.K UJESELLESI DHE KANALIZIMI TUZI – na:
Telefon: 069500-506
Fax: /

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner