Tehničar za mašinske poslove u ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ, Plužine

Za radno mjesto: Tehničar za mašinske poslove u Elektroprivreda Crne Gore Ad Nikšić, Plužine, mogu konkurisati Mašinski tehničar – tehnolog (IV SSS).

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 01.09.2023.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 040/204-277

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: TEHNIČAR ZA MAŠINSKE POSLOVE
Radno iskustvo: 6
Mjesto rada: Plužine
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: 3 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati:
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 5
Napomena: I. FC PROIZVODNJA
HE “Piva” – podružnica

TEHNIČAR ZA MAŠINSKE POSLOVE

1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca

Uslovi za prijem
– Dokaz o završenom srednjem stručnom obrazovanju,kvalifikacija obima 240 (ECVET) kredita, srednja mašinska škola- program u trajanju od 4 godine,
– Dokaz o radnom iskustvu u trajanju od 6 mjeseci,
– Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta pod
posebnim uslovima rada,(buka, vibracije, zračenja, klima, eksplozije, blizina el. energije, vještačko osvjetljenje, sudovi pod pritiskom, rad pod zemljom)
– Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili fotokopija biometrijske lične karte,
– Dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti,
– Radno vrijeme – 8 časova i
– Mjesto rada: Plužine.

Osim navedenih dokaza kandidat dostavlja i prijavu na oglas i CV.

Dokaze o ispunjenosti uslova kandidat može dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije. a isti ne
mogu biti stariji od 6 mjeseci.
Prijavu slati u zatvorenoj koverti, na adresu Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ul.Vuka Karadžića
br.2 Nikšić – Direkcija za ljudske resurse.
Oglas je otvoren 5 dana od dana objavljivanja.
Oglas o navedenom radnom mjestu objaviti u dnevnoj štampi.

Naziv zanimanja / Stručna sprema: Mašinski tehničar – tehnolog (IV SSS)
Broj prijave (ZZZCG): 201332300032
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ – na:
Telefon: 040/204-277

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner