Stručni/a saradnik/ica u UNIVERZITET CRNE GORE MUZIČKA AKADEMIJA CETINJE, Cetinje

Za radno mjesto: Stručni/a saradnik/ica u Univerzitet Crne Gore Muzička Akademija Cetinje, Cetinje, mogu konkurisati VSS.

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 20.09.2023.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 041-232-104

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: STRUČNI/A SARADNIK/ICA
Radno iskustvo: 12
Mjesto rada: Cetinje
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati:
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Konkurs
Rok prijave: 8
Napomena: UNIVERZITET CRNE GORE
MUZIČKA AKADEMIJA CETINJE
R A S P I S U J E

KONKURS

Za izbor jednog Stručnog Saradnika za oblast Izvođačke umjetnosti za predmete: Koncertna praksa, Stručna praksa,Klavirski prektikum sa fondom časova, 14 časova neđeljno na neodređeno vrijeme.
1 (jedan) izvršilac.
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu , kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Statutom Univerziteta Crne Gore i Zakonom o visokom obrazovanju.
Uslovi:
– Kandidati moraju imati Visoko obrazovanje, u obimu od 240 kredita CSPK-a (VII-1 nivo).
– 1 ( jedna ) godina radnog iskustva na tim poslovima.
– Uz prijavu na Konkurs kandidat podnosi potrebna dokumenta:
– Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili kopija biometrijske lične karte.
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv lica ne vodi krivični postupak
– Uvjerenje o stečenom visokom obrazovanju
– Dokaz o poznavanju rada na računaru
– Uvjerenje zdravstvenoj sposobnosti
– CV

Predviđena prethodna provjera stručnih znanja i radnih sposobnosti sa kandidatima

Dokaze o ispunjenosti uslova dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije.
Rok za prijavljivanje kandidata – 8 dana od dana oglasavanja.
Prijave sa potpunom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Muzička Akademija, Njegoševa 3, 81250 Cetinje sa naznakom – Prijava na konkurs za izbor u zvanje stručni saradnik ili u sekretarijatu Muzičke akademije.
Sve informacije mogu se dobiti na telefon broj: 041 232 104
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Naziv zanimanja / Stručna sprema: VSS
Broj prijave (ZZZCG): 202062300227
Broj izvršilaca: 1
Vještine: Poznavanje rada na računaru

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – UNIVERZITET CRNE GORE MUZIČKA AKADEMIJA CETINJE – na:
Telefon: 041-232-104
Fax: 041-232-104

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner