Stručni/a saradnik/ca na pravnim poslovima u JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE, BIJELO POLJE

Za radno mjesto: STRUČNI/A SARADNIK/CA NA PRAVNIM POSLOVIMA u Ju Centar Za Socijalni Rad Za Opštinu Bijelo Polje, BIJELO POLJE mogu konkurisati – [VII-1 stepen].

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 29.06.2020.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 050/ 431-481

Radno iskustvo u mjesecima: 12
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 0 mjesec(i) i 0 dan(a)
Broj radnih sati u nedjelji:
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Nije predviđena
Napomena: Radni odnos se zasniva na određeno virjeme do povratka radnika sa bolovanja.
Uslovi:
-visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a
-VII-1 nivo kvalifikacija obrazovanja , diplomirani pravnik
-jedna godina radnog iskustva,
-licenca za rad iz oblasti socijalne i dječje zaštite.
Uz prijavu kandidat/kinja je dužan/na da podnese: uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu fotokopiju lične karte, diplomu ili uvjerenje o završenom stepenu stručne spreme, dokaz o radnom iskustvu i licencu za rad.
Prijave sa kratkom biografijom i dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu : JU Centar za socijalni rad za Opštinu Bijelo Polje.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner