Stručni saradnik/ca na pravnim poslovima u JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE, Bijelo Polje

Za radno mjesto: Stručni saradnik/ca na pravnim poslovima u Ju Centar Za Socijalni Rad Za Opštinu Bijelo Polje, Bijelo Polje, mogu konkurisati Diplomirani pravnik (VII/1 SSS).

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 19.08.2021.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 050/ 431-481

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: STRUČNI SARADNIK/CA NA PRAVNIM POSLOVIMA
Radno iskustvo: 12
Mjesto rada: Bijelo Polje
Pol:

09/08/2021
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati:
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 8
Napomena: Stručni saradnik/ca na pravnim poslovima, 1 izvršilac, do povratka zaposlenog sa bolovanja.
Uslovi:
1. Visoko obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK
– VII-1 nivo kvalifikacija obrazovanja
– diplomirani pravnik/ca
– 1 godina radnog iskustva
– licenca za rad iz oblasti socijalne i dječje zaštite
Trajanje oglasa 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Uz prijavu kandidat/kinja je dužan/a da podnese:
– uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu fotokopiju lične karte
– diplomu ili uvjerenje o završenom stepenu školske spreme
– dokaz o radnom iskustvu
– licencu za rad.
Prijave sa kratkom biografijom i dokumentacijom dostaviti na adresu: JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje.
Naziv zanimanja / Stručna sprema: Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)
Broj prijave (ZZZCG): 200282100248
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE – na:
Telefon: 050/ 431-481
Fax: 050/ 432-024

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner