Službenik/ca za naplatu u DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TUZI SH.P.K UJESELLESI DHE KANALIZIMI TUZI, Tuzi

Za radno mjesto: Službenik/ca za naplatu u Doo Vodovod I Kanalizacija Tuzi Sh.P.K Ujesellesi Dhe Kanalizimi Tuzi, Tuzi, mogu konkurisati SŠS-IV.

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 22.07.2022.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 069500-506

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: SLUŽBENIK/CA ZA NAPLATU
Radno iskustvo: 12
Mjesto rada: Tuzi
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati: 40
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 8
Napomena: Uslovi za prijam na random mjestu:
-Nivo i podnivo kvalifikacije: SSS-IV
-Nivo obrazovanja i stručne kvalifikacije : srednje stručno obrazovanje,kvalifikacija obim 180(ECVET)kredita,škola KV radnike (program u trajanju 3 godine)
-Posebni zdrastveni uslovi-Zdrasvena sposobnost za rad pod posebnim uslovima rada
-Radno iskustvo OD 1 GODINE
-Probni rad NE
-Predhodna provjera znanja DA
-Potrebno radno vrijeme 8 časova
Uslovi rada
– Kancelarijski rad poznavanje rad ana računaru.
– Poznavanje albanskog jezika

Mjesto rada : Tuzi
Dokaze o ispunjenosti uslova , diploma ili uvjerenje o zdrastvenoj kvalifikaciji kandidati mogu dostaviti u formi orginala ili ovjerene fotokopije.
-prijava za slobodno radno mjesto u kojoj se navodi JMBG i saglasnost sa obradom ličnih podataka u svrhu sprovođenja oglasa za popunu radnog mjesta,
-dokaz o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja,
-ovjerena kopija biometrijske lične karte koja nije starija od 6 mjeseci,
-uvjerenje da kandidat/kinja nije osudjivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu.
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom kandidat/kinja podnosi u originalu ili ovjerenoj kopiji , preko arhive DOO“Vodovod i kanalizacija/ Ujesijellsi dhe kanalizimi”Tuzi , Ul.12 broj 48 Tuzi, u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti sa naznakom za Javni oglas – za radno mjesto Službenik za naplatu.
SVI KANDIDATI, OSIM POSEBNIH, MORAJU ISPUNJAVATI I OPŠTE USLOVE KOJI SU ISTAKNUTI U UOKVIRENOM DIJELU POD NAZNAKOM OPŠTI USLOV
Prijave slati na adresu Doo”Vodovod i kanalizacija” Tuzi ulica 12 broj 48 Tuzi ne Otvaraj
Naziv zanimanja / Stručna sprema: SŠS-IV
Broj prijave (ZZZCG): 202812200182
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TUZI SH.P.K UJESELLESI DHE KANALIZIMI TUZI – na:
Telefon: 069500-506
Fax: /

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner