Sekretar/ka sekretarijata za društvene djelatnosti u OPŠTINA DANILOVGRAD, Danilovgrad

Za radno mjesto: Sekretar/ka sekretarijata za društvene djelatnosti u Opština Danilovgrad, Danilovgrad, mogu konkurisati VSS.

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 06.12.2023.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 811-992

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: SEKRETAR/KA SEKRETARIJATA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Radno iskustvo: 36
Mjesto rada: Danilovgrad
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: 60 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati:
Radna mjesečna zarada: 1086
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Konkurs
Rok prijave: 20
Napomena: Na osnovu člana 113 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. list CG”, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22) i Odluke o objavljivanju javnog konkursa, br. 01-100/23-2245/1 od 15.11.2023. godine, Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Danilovgrad objavljuje
J A V N I K O N K U R S

Za popunu radnog mjesta:

Sekretar/ka Sekretarijata za društvene djelatnosti, 1 izvršilac/teljka, na vrijeme od pet godina.

1. Uslovi:
– VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, fakultet iz oblasti društvenih nauka,
– najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja ili osam godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
– položen stručni ispit za rad u državnim organima.
2. U pogledu uslova za zasnivanje radnog odnosa u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi, primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima.
3. Radni odnos može da zasnuje lice koje:
– je crnogorski državljanin;
– ima navršenih 18 godina života;
– je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta;
– ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja;
– ima položen stručni ispit za rad u državnim organima;
– nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i protiv koga nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti.
4. Potrebna dokumentacija:
– prijava na slobodno radno mjesto,
– diploma ili uvjerenje o završenom nivou kvalifikacije,
– uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima,
– original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom drugom stručnom ispitu za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spašavanja,
– original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o ispunjenosti psihofizičkih sposobnosti i o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova na radnim mjestima sa povećanim rizikom.
5. Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu, pribavlja Sekretarijat za lokalnu samoupravu.
6. Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata sprovodi se najkasnije u roku od 30 dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa.
Sekretarijat za lokalnu samoupravu obavijestiće preko internet stranice (www.danilovgrad.me) kandidate sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa o datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere sposobnosti, najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti.
7. Prijavu i kompletnu dokumentaciju kandidati podnose u originalu ili ovjerenoj kopiji, preko pisarnice ili na adresu Opština Danilovgrad, Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Trg 9.decembar, Danilovgrad, u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
8. Sve informacije u vezi konkursa mogu se dobiti na br.telefona 020811992, kontakt osoba Snežana Simović.

Naziv zanimanja / Stručna sprema: VSS
Broj prijave (ZZZCG): 200442300344
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – OPŠTINA DANILOVGRAD – na:
Telefon: 811-992
Fax: 812-008

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner