Sekretar/ka društva u D.O.O. KOMUNALNE DJELATNOSTI PLAV, PLAV

Za radno mjesto: Sekretar/ka društva u D.O.O. Komunalne Djelatnosti Plav, PLAV, mogu konkurisati Diplomirani pravnik (VII/1 SSS).

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 08.10.2021.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 051/251-219

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: SEKRETAR/KA DRUŠTVA
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Mjesto rada: PLAV
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: 12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati:
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 3
Napomena: SEKRETAR/KA DRUŠTVA- 1 izvršilac na određeno vrijeme od 12mjeseci.
Posebni uslovi:
– DIPL.PRAVNIK VII-1 stepen;
-radno iskustvo najmanje jednu godinu;
Uz prijavu na javni oglas (sa kratkom biografijom-CV) kandidat je dužan dostaviti original ili ovjerene fotokopije sljedeće dokumentacije:
• Uvjerenje o državljanstvu
• Fotokopiju lične karte(kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte)
• Uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
• Diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja
• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostavlja kandidat ) koji ga čine nedostojnim za rad u drzavnom organu .
• Uvjerenje o random iskustvu
Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno napisati : Ime i prezime, adresu, kontakt telefon i naziv radnog mjesta za koji se konkuriše, na adresu: DOO “Komunalne djelatnosti” Plav, ul. čaršiska bb sa naznakom: Javni oglas za potrebe DOO „ Komunalne djelatnosti“ Plav ili direktno na arhivi Društva.
Naziv zanimanja / Stručna sprema: Diplomirani pravnik (VII/1 SSS)
Broj prijave (ZZZCG): 201252100054
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – D.O.O. KOMUNALNE DJELATNOSTI PLAV – na:
Telefon: 051/251-219
Fax: 251-219

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner