Samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u GLAVNI GRAD PODGORICA SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE, PODGORICA

Za radno mjesto: samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Glavni Grad Podgorica Sekretarijat Za Finansije, PODGORICA mogu konkurisati – [IV stepen].

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 27.01.2020.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020-447-193,020-447-180

Radno iskustvo u mjesecima: 36
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 0 mjesec(i) i 0 dan(a)
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine: Položen stručni ispit,
Poznavanje rada na računaru
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nadoknaduje se u potpunosti
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac

J A V N I O G L A S

Samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme.

Opšti uslovi:
koga nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti.

Posebni uslovi:

Dokumenta koja podnosi kandidat:

Dokumenta koja pribavlja javnopravni organ po službenoj dužnosti:

Prijavu i CV sa dokumentacijom kandidat podnosi u originalu ili ovjerenoj kopiji (ne starije od 6 mjeseci), preko arhive Glavnog grada u Ul. Njegoševa 20 u zatvorenoj koverti, u roku od 15 dana od dana objavljivanja internog oglasa na adresu:

NAPOMENA:
1. Kandidati su obavezni da dostave samo dokaze o nivou kvalifikacije obrazovanja koji su propisani u posebnim uslovima oglasa a ne i dokaze o eventualnom naknadnom stručnom usavršavanju.
2. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti podnosi isključivo izabrani/a kandidat/kinja i to u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke o izboru kandidata.

Kontakt osoba: Miodrag Gazivoda,
tel. 020/447-193 i 020/447-180

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore