Rukovodilac/teljka u službi za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže u DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TUZI SH.P.K UJESELLESI DHE KANALIZIMI TUZI, Tuzi

Za radno mjesto: Rukovodilac/teljka u službi za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže u Doo Vodovod I Kanalizacija Tuzi Sh.P.K Ujesellesi Dhe Kanalizimi Tuzi, Tuzi, mogu konkurisati VSS društvenog smjera.

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 01.04.2023.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 069500-506

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: RUKOVODILAC/TELJKA U SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE
Radno iskustvo: 24
Mjesto rada: Tuzi
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati:
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 3
Napomena: DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TUZI SH.P.K UJESELLESI DHE KANALIZIMI TUZI

Rukovodilac/teljka
1 Izvrišilac/teljka

Uslovi za prijem na radno mjesto:
– Visoko obrazovanje,kvalifikacija obima 240(ETC) kredita, VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet društevnih ili tehničkih nauka (program trajanju od 4 godine);
– radno iskustvo od 2 godine
– Poznavanje albanskog jezika

Mjesto rada :Tuzi
– Dokaz o ispunjenosti uslova, diploma ili uvjerenje o završenoj stručnoj kvalifikaciji kandidati mogu dostaviti u formi orginala ili ovjerene fotokopije;
– Uvjerenje da nijesu krivično kažnjavani-Osnovni sud;
– Ljekarsko uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti za rad;
– Uvjerenje o državljanstvu CG;
– Radno iskustvo od 2 godine;
– Probni rad -NE
– Prethodna provjera znanja -NE
– Smeštaj- nije obezbijeđen
– Prevoz -nije regulisan
– Ishrana – nije predviđena
– Potrebno radno vrijeme 8 časova
Uslovi rada
– Poznavanje albanskog jezika

Oglas je otvoren 3 dana od dana objavljivanja.

Napomena
JAVNI OGLAS za popunu radnog mjesta rukovodilac u službi za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže – 1 izvršilac/teljka, na neodređeno vrijeme u DOO“Vodovod i kanalizacija/Ujësjellësi dhe kanalizimi”Sekretor za operativno tehničke poslove OPŠTI USLOVI: Na javni oglas se može prijaviti lice koje: – Je crnogorski državljanin – Ima navršenih 18 godina života – Je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta – Ima propisani nivo kvalifikacije obrazovanja – Nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad POSEBNI USLOVI: – VSS- VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja 240 kredita, najmanje 2 godina radnog iskustva na poslovima u VII/1 nivou kvalifikacije obrazovanja Potrebna dokumentacija: – Obrazac prijave na slobodno radno mjesto (forma obrasca se može preuzeti u kancelariji preduzeća) – CV (Curriculum Vitae) – Uvjerenje ili potvrda o potrebnom radnom iskustvu – Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (izuzetno radni odnos može zasnovati i lice bez položenog stručnog ispita, pod uslovom da isti položi u roku od jedne godine od dana zasnivanja radnog odnosa). – Dokaz o završenom nivou kvalifikacije i vrsti obrazovanja – Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore/ovjerena kopija biometrijske lične karte Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu pribavlja se po službenoj dužnosti. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo kandidat koji bude izabran Odlukom o izboru kandidata, nakon izvršene obavezne provjere sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa, najkasnije u roku od 3 dana od dana dostavljanja odluke. Ukoliko kandidat ne dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosi u roku od 3 dana od dana dostavljanja odluke, Odluka o izboru tog kandidata se stavlja van snage i donosi se odluka o izboru drugog kandidata sa Liste za izbor kandidata. Provjera znanja, sposobnosti, kompentencija i vještina kandidata izvršiće se u roku od 30 dana od dana sačinjavanja Liste kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa, o čemu će se kandidati obavijestiti preko internet stranice D.O.O.“Vodovod i kanalizacija/Ujësijellësi dhe kanalizimi”, najkasnije 5 dana prije provjere shodno Uredbi o kriterijumima i Obrazac prijave i CV sa dokumentacijom kandidata podnosi se u roku od 3 dana od dana objavljivanja oglasa, u orginalu ili ovjerenoj kopiji – neposredno preko arhive DOO“Vodovod i kanalizacija/Ujësijellësi dhe kanalizimi”Tuzi ili putem pošte na adresu: DOO “Vodovod i kanalizacija/Ujësijellësi dhe kanalizimi” ul 12 broj 48 Tuzi. sa naznakom: za Javni oglas – radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje. Kontakt osoba: Hidajet Kalač Broj telefona:020/325-013; Rad sa strankama 10h -13h E-mail:vodovod-ujesjeMesi.tuz@hotmail.com

Naziv zanimanja / Stručna sprema: VSS društvenog smjera
Broj prijave (ZZZCG): 202812300079
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TUZI SH.P.K UJESELLESI DHE KANALIZIMI TUZI – na:
Telefon: 069500-506
Fax: /

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner