Rukovodilac/ka unutrašnje službe zaštite – odgovorno lice za poslove zaštite u J.U. VIŠA STRUČNA ŠKOLA POLICIJSKA AKADEMIJA DANILOVGRAD, DANILOVGRAD

Za radno mjesto: Rukovodilac/ka unutrašnje službe zaštite – odgovorno lice za poslove zaštite u J.U. Viša Stručna Škola Policijska Akademija Danilovgrad, DANILOVGRAD mogu konkurisati – [VII-1 stepen].

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 20.01.2020.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 812 527

Radno iskustvo u mjesecima: 72
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 0 mjesec(i) i 0 dan(a)
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada: 6
Provjera radnih sposobnosti: Nije predviđena
Napomena: -VII 1 nivo Nacionalnog okvira kvalifikacija (240 kredita CSPK-a); studijski program iz oblasti društvenih nauka,
-Šest godina radno iskustvo na poslovima zaštite ili poslovima policijskog službenika, bezbjednosno odbrambenim poslovima, poslovima izvršenja krivičnih sankcija ili poslovima u bezbjednosnim službama
-Dozvola za zaštitu lica i imovine
-Znanje engleskog jezika nivo B2
Svi kandidati osim posebnih moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima.Kandidati su dužni dostaviti:
-Prijavu za slobodno radno mjesto;
-Ovjerenu fotokopiju lične karte;
-Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta (ne starijeod 6 mjeseci);
-Diplomu ili Uvjerenje o završenom nivou obrazovanja;
-Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po služebnoj dužnosti (ne starije od 6 mjeseci)
Kandidati neophodnu dokumenatciju dostvaljaju u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je neophodno napisati: ime iprezime, adresu, naziv ustanove i radnog mjesta, kontakt telefon) na adresu Javna ustanova Viša stučna škola “Policijska akademija”, Božova glavica b.b. 81410 Danilovgrad, sa naznakom javni oglas.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore