Referent/kinja za voćarstvo u DOO Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za Sjevernu regiju Crne Gore, Andrijevica

Za radno mjesto: Referent/kinja za voćarstvo u Doo Regionalni Edukativni Centar Za Održivi Razvoj I Poljoprivredu Za Sjevernu Regiju Crne Gore, Andrijevica, mogu konkurisati SŠS-IV.

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 11.05.2022.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 38267215661

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: REFERENT/KINJA ZA VOĆARSTVO
Radno iskustvo: 12
Mjesto rada: Andrijevica
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati: 40
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 3
Napomena: -Kandidat /kinja za radno mjesto referent za voćarstvo mora ispunjavati Zakonom i Pravilnikom propisane sljedeće uslove:
-Crnogorsko državljanstvo;
-navršenih 18 godina života;
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
-propisani nivo kvalifikacije obrazovanja IV nivo kvalifikacije obrazovanja ;
-najmanje jedna godina radnog iskustva;
-da nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad i protiv koga/je nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti.
Potrebno je da kandidat/kinja za radno mjesto dostavi dokaze o ispunjenosti sljedećih uslova:
-uvjerenje o državljanstvu/fotokopiju biometrijske lične karte;
-uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;
-diplomu ili uvjerenje o završenoj stručnoj spremi;
-uvjerenje da nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga /je čini nedostojnim za rad i protiv koga je/nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti;
-CV
Prijavu sa kompletnom dokumentacijom propisanom janim oglasom u original ili ovjerenoj fotokopiji,kandidat je dužan da dostavi u roku od 3 dana od dana objavljivanja oglasa,neposredno ili putem pošte na adresu:DOO Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za sjevernu regiju CG sa sjedištem u Andrijevici,ul Branka Deletića b,84320 Andrijevici u zatvorenoj koverti,sa naznakom :“Za javni oglas za popunu radnog mjesta referent za voćarstvo“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Sve informacije u vezi sa Javnim oglasom mogu se dobiti na broj telefona:051-244-445
Naziv zanimanja / Stručna sprema: SŠS-IV
Broj prijave (ZZZCG): 202222200025
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – DOO Regionalni edukativni centar za održivi razvoj i poljoprivredu za Sjevernu regiju Crne Gore – na:
Telefon: 38267215661

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner