Pripravnik/ca u PARK PRIRODE DRAGIŠNICA I KOMARNICA DOO, Šavnik

Za radno mjesto: Pripravnik/ca u Park Prirode Dragišnica I Komarnica Doo, Šavnik, mogu konkurisati SŠS-IV.

Zaposlenje je: Pripravnik, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 11.07.2022.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 069/606-158

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: PRIPRAVNIK/CA
Radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada: Šavnik
Pol:
Vrsta zaposlenja: Pripravnik
Trajanje zaposlenja: 6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati: 40
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 4
Napomena:
Izvršni direktor Parka prirode ,, Dragišnica i Komarnica” raspisuje
JAVNI OGLAS
Za prijem jednog pripravnika za potrebe Parka prirode ,,Dragišnica i Komarnica” DOO Šavnik, na period od 6 mjeseci.
Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa i dokazi o ispunjavanju uslova:
– Da je lice punoljetno i da je državljanin Crne Gore (dostaviti ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte).
– Da je lice zdrastveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta (dostaviti ljekarsko uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci).
– Da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i da se protiv lica ne vodi krivični postupak za krivično djelo (dostaviti uvjerenje nadležnog suda ne starije od šest mjeseci, dok uvjerenje iz kaznene evidencije pribavlja Društvo po službenoj dužnosti).
– Stečeno srednje obrazovanje – IV-1 nivo kvalifikacije srednjeg obrazovanja, Poljoprivredni tehničar (dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o stečenom nivou obrazovanja).
Prijavu sa ličnom biografijom kao i kompletnu dokumentaciju (sve dokaze o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa) dostaviti neposredno ili preporučenom poštom u roku od 4 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u zatvorenoj koverti na adresu: Park prirode ,,Dragišnica i Komarnica”, ulica šavnička I broj 5, 81450 Šavnik.

Naziv zanimanja / Stručna sprema: SŠS-IV
Broj prijave (ZZZCG): 202142200018
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – PARK PRIRODE DRAGIŠNICA I KOMARNICA DOO – na:
Telefon: 069/606-158

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner