Pripravnik/ca u GLAVNI GRAD PODGORICA SLUŽBA ZA OSTVARIVANJE IZVRŠNE FUNKCIJE GRADONAČELNIKA, Podgorica

Za radno mjesto: Pripravnik/ca u Glavni Grad Podgorica Služba Za Ostvarivanje Izvršne Funkcije Gradonačelnika, Podgorica, mogu konkurisati Bachelor prava.

Zaposlenje je: Pripravnik, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 11.03.2022.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020-447-193/020-447-180

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: PRIPRAVNIK/CA
Radno iskustvo: Bez radnog iskustva
Mjesto rada: Podgorica
Pol:
Vrsta zaposlenja: Pripravnik
Trajanje zaposlenja: 12 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati: 40
Radna mjesečna zarada: 266
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz: Obezbijedjen
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 15
Napomena:

Sekretarijat za lokalnu samoupravu Glavnog grada, na osnovu člana 113 stav 1 i člana 132 Zakona o lokalnoj samoupravu („Službeni list Crne Gore“, br. 2/18, 34/19 i 38/20), člana 5 stav 1 tačka 5 Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi”, broj 38/18, 43/18, 10/20, 36/21 i 5/22) i Odluke rukovoditeljke Službe za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika Glavnog grada o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta broj 01-018/22-1333 od 21.02.2022.godine, objavljuje:

J A V N I O G L A S

Za zasnivanje radnog odnosa pripravnika u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika Glavnog grada, 1 izvršilac na određeno vrijeme (12 mjeseci).

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
– crnogorsko državljanstvo;
– navršenih 18 godina života;
– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
– VI nivo kvalifikacije obrazovanja, Pravni fakultet;
– da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu.

Dokumenta (original ili ovjerene kopije) koja podnosi kandidat/kinja su:
– prijava na slobodno radno mjesto, u kojoj se navodi JMB i saglasnost sa obradom ličnih podataka u svrhu sprovođenja oglasa za popunu radnog mjesta (obrazac prijave na sajtu www.podgorica.me);
– CV;
– dokaz o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja;
– ovjerena fotokopija biometrijske lične karte (da ovjerena kopija nije starija od 6 mjeseci).

Dokumenta koja pribavlja javnopravni organ po službenoj dužnosti:
– uvjerenje da kandidat/kinja nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu.

Pripravnik je lice koje prvi put zasniva radni odnos u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi, u određenom nivou kvalifikacije obrazovanja, radi osposobljavanja za samostalno vršenje poslova.
Na osnovu potpune i uredne dokumentacije koja je blagovremeno dostavljena, jedinica za upravljanje ljudskim resursima sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove oglasa i u roku od tri dana dostavlja je rukovodiocu organa lokalne uprave, stručne službe, odnosno posebne službe koja donosi odluku o izboru kandidata.

Prijavu i CV sa dokumentacijom kandidat/kinja podnosi u originalu ili ovjerenoj kopiji, preko arhive Glavnog grada, Ul. Njegoševa br.20 – Podgorica, u zatvorenoj koverti, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na adresu:
Glavni grad Podgorica – Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Ul. Vuka Karadžića 16 – Podgorica, sa naznakom za: Javni oglas – radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje.

NAPOMENA:
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti podnosi isključivo izabrani/a kandidat/kinja i to u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke o izboru kandidata.

Kontakt osoba: Aleksandra Vukčević, tel. 020/447-193 i 020/447-180

Naziv zanimanja / Stručna sprema: Bachelor prava
Broj prijave (ZZZCG): 201762200636
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – GLAVNI GRAD PODGORICA SLUŽBA ZA OSTVARIVANJE IZVRŠNE FUNKCIJE GRADONAČELNIKA – na:
Telefon: 020-447-193/020-447-180

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner