Pripravnik/ca u ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ, Nikšić

Za radno mjesto: Pripravnik/ca u Elektroprivreda Crne Gore Ad Nikšić, Nikšić, mogu konkurisati Elektrotehničar energetike (IV SSS).

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 26.07.2022.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 040/204-277

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: PRIPRAVNIK/CA
Radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada: Nikšić
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: 6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto: Novootvoreno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati: 40
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 5
Napomena:

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
Adresa: ul. Vuka Karadžića br.2
Tel: 040/204-277

oglašava potrebu za:

I. FC PROIZVODNJA
HE Perućica – podružnica

Pripravnik/ca, 1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.

Uslovi za prijem na radnom mjestu:

-Srednje stručno obrazovanje, kvalifikacija obima 240 (ECVET) kredita, srednja elektrotehnička škola-smjer energetika,program u trajanju od 4 godine;
-Zdravstvena sposobnost za rad pod posebnim uslovima rada (buka, vibracije, nepovoljno osvjetljenje, vlaga, prašina, nepovoljni atmosferski uslovi na otvorenom prostoru i sl.); Opasnost po zdravlje i život na radnom mjestu (opasnost od sredstava za rad, izloženost opasnim i štetnim materijama, blizina napona većeg od 250 V),
-Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili biometrijska lična karta,
-Dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti.

Osim navedenih dokaza kandidat dostavlja i prijavu na oglas i CV.
Dokaze o ispunjenosti uslova kandidat može dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, a isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.
Prijavu slati na adresu Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ul.Vuka Karadžića br.2 Nikšić – Direkcija za ljudske resurse.
Oglas je otvoren 5 dana od dana objavljivanja.
Radno vrijeme je 8 časova i
Mjesto rada je Nikšić.

Naziv zanimanja / Stručna sprema: Elektrotehničar energetike (IV SSS)
Broj prijave (ZZZCG): 201172200520
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ – na:
Telefon: 040/204-277

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner