Pripravnik/ca u ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ, Kolašin

Za radno mjesto: Pripravnik/ca u Elektroprivreda Crne Gore Ad Nikšić, Kolašin, mogu konkurisati SŠS-IV.

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 12.06.2022.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 040/204-277

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: PRIPRAVNIK/CA
Radno iskustvo: Bez radnog iskustva
Mjesto rada: Kolašin
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: 6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto: Novootvoreno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati: 40
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 5
Napomena: 1 pripravnik/ca na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci,

I. FC PROIZVODNJA
HE Perućica.

Uslovi:
– Srednje obrazovanje – mašinske struke, kvalifikacija obima 240 (ECVET) kredita,
(program u trajanju 4 godine),
– Zdravstvena sposobnost za rad pod posebnim uslovima rada (buka, vibracije, nepovoljno osvjetljenje, vlaga, prašina, nepovoljni atmosferski uslovi na otvorenom prostoru i sl.; Opasnost po zdravlje i život na radnom mjestu (opasnost od sredstava za rad, izloženost opasnim i štetnim materijama, blizina napona većeg od 250V),
– Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili biometrijska lična karta,
– Dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti.

Osim navedenih dokaza kandidat/kinja dostavlja i prijavu na oglas i CV.
Dokaz o ispunjenosti uslova kandidat/kinja može dostaviti u formi originala ili ovjereno fotokopije, a isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.
Prijave slati na adresu Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ul. Vuka Karadžića br.2 Nikšić – Direkcija za ljudske resurse.
Oglas je otvoren 5 dana od dana objavljivanja.
Radno vrijeme – 8 časova.
Mjesto rada je Kolašin.

Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.
Naziv zanimanja / Stručna sprema: SŠS-IV
Broj prijave (ZZZCG): 200872200107
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ – na:
Telefon: 040/204-277

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner