Poslovođa/tkinja u odjeljenju mjerenja u DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TUZI SH.P.K UJESELLESI DHE KANALIZIMI TUZI, Tuzi

Za radno mjesto: Poslovođa/tkinja u odjeljenju mjerenja u Doo Vodovod I Kanalizacija Tuzi Sh.P.K Ujesellesi Dhe Kanalizimi Tuzi, Tuzi, mogu konkurisati SŠS-IV.

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 18.05.2022.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 069500-506

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: POSLOVOĐA/TKINJA U ODJELJENJU MJERENJA
Radno iskustvo: 12
Mjesto rada: Tuzi
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Novootvoreno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati: 40
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 8
Napomena: POSLOVOĐA U ODELJENJU MJERENJA

1.Izvrišilac

Uslovi za prijam na random mjestu:
-Nivo i podnivo kvalifikacije:SSSili VSS/1
-Nivo obrazovanja i stručne kvalifikacije :
-srednje stručno obrazovanje,kvalifikacija obim 240 (ECVET) (program u trajanju od 4 godine)
– Visoko stručno obrazovanje,kvalifikacija obim 240 ili 180 +60(ECTS)kredita, VSS društvenog smjera (program u trajanju 4 godine ili 3+1godine
-Predhodna provjera znanja DA
– Poznavanje albanskog jezika
Dokaze o ispunjenosti uslova ,
uvjerenje o zdrastvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta
-prijava za slobodno radno mjesto u kojoj se ne navodi JMBG i saglasnost sa obradom ličnih podataka u svrhu sprovođenja oglasa za popunu radnog mjesta,
-dokaz o završenom nivou kvalifikacije obrazovanja,
-ovjerena kopija biometrijske lične karte koja nije starija od 6 mjeseci,
-uvjerenje da kandidat/kinja nije osudjivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad u državnom organu.
Prijavu sa potrebnom dokumentacijom kandidat/kinja podnosi u originalu ili ovjerenoj kopiji , preko arhive DOO“Vodovod i kanalizacija/ /SHPK Ujesijellsi dhe kanalizimi”Tuzi , Ul.12 broj 48 Tuzi, u roku od 8 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti sa naznakom za Javni oglas – za radno mjesto Poslovođa/tkinja u odjeljenju mjerenja
SVI KANDIDATI, OSIM POSEBNIH, MORAJU ISPUNJAVATI I OPŠTE USLOVE KOJI SU ISTAKNUTI U U OKVIRENOM DIJELU POD NAZNAKOM OPŠTI USLOVI
Kontakt osoba za davanje informacija u postupku javnog oglasa je Hidajet Kalač Rukovodilac pravne službe , kontakt telefon 069-500-506; Rad sa strankama 10h -13h

Naziv zanimanja / Stručna sprema: SŠS-IV
Broj prijave (ZZZCG): 202812200125
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – DOO VODOVOD I KANALIZACIJA TUZI SH.P.K UJESELLESI DHE KANALIZIMI TUZI – na:
Telefon: 069500-506
Fax: /

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner