Poslovni/a sekretar/ka u PARKING SERVIS NIKŠIĆ DOO, Nikšić

Za radno mjesto: Poslovni/a sekretar/ka u Parking Servis Nikšić Doo, Nikšić, mogu konkurisati VŠS.

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 28.02.2021.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 040/229-803

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: POSLOVNI/A SEKRETAR/KA
Radno iskustvo: 6
Mjesto rada: Nikšić
Pol: Bez obzira na pol
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati:
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti: Nije predviđena
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 8
Napomena: USLOVI:
-da posjeduje visoko obrazovanje u obimu od 180 CSPK-a (VI-1 nivo kvalifikacije obrazovanja);
-da posjeduje radne i stručne sposobnosti;
-da ima 6 (šest) mjeseci radnog iskustva.

Potrebna dokumentacija:

-kratka biografija (CV);
-uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;
-ovjerena fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu fotokopiju biometrijske lične karte);
-uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta;
-diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja;
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti;
-uvjerenje o radnom iskustvu.

Pored ovih navedenih uslova kandidati treba da ispunjavaju i opšte uslove u sladu sa zakonom.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u prostiijama „Parking servis Nikšić“ d.o.o., ul. Njegoševa br.18 (zgrada Opštine, II sprat, kancelarija br.5) ili preporučenom poštom, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Naziv zanimanja / Stručna sprema: VŠS
Broj prijave (ZZZCG): 201172100041
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – PARKING SERVIS NIKŠIĆ DOO – na:
Telefon: 040/229-803

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner