Poslovni/a sekretar/ka u DOO AKADEMIJA ZNANJA BUDVA, BUDVA

Za radno mjesto: POSLOVNI/A SEKRETAR/KA u Doo Akademija Znanja Budva, BUDVA mogu konkurisati – [IV stepen].

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 06.11.2020.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 033/475-281

Radno iskustvo u mjesecima: 36
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 0 mjesec(i) i 0 dan(a)
Broj radnih sati u nedjelji:
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine: Poznavanje rada na računaru,
Poznavanje engleskog jezika
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Na osnovu Zakona o radu (Službeni list Crne Gore”, br. 74/19), člana 6 i člana 8 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji DOO Akademija znanja” Budva br. 1119/2 od 16.11.2017.godine i br. 459/2 od 18.05.2018.godine, u skladu sa članom 10 Statuta DOO Akademija znanja” Budva, v.d. izvršna direktorica donosi
ODLUKU
o pokretanju postupka za popunu radnog mjesta
1. Popuna radnog mjesta Poslovni sekretar, na neodređeno vrijeme u D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ Budva, za jednog izvšioca, izvršiće se putem objavljivanja javnog oglasa.

2. Za navedeno radno mjesto, pored opštih uslova propisanih Zakonom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta D.O.O. „AKADEMIJA ZNANJA“ Budva propisani su sljedeći uslovi:

3. Prijava na javni oglas:

Prijavu sa ličnom biografijom, kao i kompletnu dokumentaciju, dokaze o ispunjavanju uslova oglasadostaviti u roku od 5(pet) dana od dana objavljivanja javnog oglasa u zatvorenoj koverti sa naznakom »Prijava po javnom oglasu za radno mjesto Poslovni sekretar« neposredno na arhivu D.O.O. AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA ili preporučenom poštom na adresu: D.O.O. AKADEMIJA ZNANJA“ BUDVA, Žrtava fašizma bb, 85310 Budva.
Svi kandidati, osim posebnih, moraju ispunjavati i opšte uslove koji su istaknuti u uokvirenom dijelu pod naznakom opšti uslovi.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner