Pomoćni radnik u ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ DIREKCIJA DRUŠTVA, Plužine

Za radno mjesto: Pomoćni radnik u Elektroprivreda Cg Ad Nikšić Direkcija Društva, Plužine, mogu konkurisati Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola).

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 2.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 29.12.2022.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 040/204-277

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: POMOĆNI RADNIK
Radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada: Plužine
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: Nije navedeno u oglasu
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati:
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 5
Napomena:

I. FC PROIZVODNJA
HE “Piva” – Podružnica

POMOĆNI RADNIK

2 izvršioca na neodređeno vrijeme

Uslovi za prijem
– Svjedočanstvo o završenom nižem stručnom obrazovanju, kvalifikacija obima 120 (ECVET) kredita,
– Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta pod
posebnim uslovima rada (buka, vibracije, zračenja, klima, povećana vlažnost, prašina;
rad u kanjonu)
– Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore ili fotokopija biometrijske lične karte,
– Dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak po službenoj dužnosti,
– Radno vrijeme – 8 časova i
– Mjesto rada: Plužine.

Osim navedenih dokaza kandidat dostavlja i prijavu na oglas i CV.

Dokaze o ispunjenosti uslova kandidat može dostaviti u formi originala ili ovjerene fotokopije, koji ne mogu
biti stariji od 6 mjeseci
Prijavu slati u zatvorenoj koverti, na adresu Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, ul.Vuka Karadžića
br.2Nikšić – Direkcija za ljudske resurse.
Oglas je otvoren 5 dana od dana objavljivanja.
Oglas o navedenom radnom mjestu objaviti u dnevnoj štampi.

Naziv zanimanja / Stručna sprema: Lica bez zanimanja i stručne spreme (Zavrsena osnovna skola)
Broj prijave (ZZZCG): 201332200093
Broj izvršilaca: 2
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – ELEKTROPRIVREDA CG AD NIKŠIĆ DIREKCIJA DRUŠTVA – na:
Telefon: 040/204-277
Fax: 212195

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner