Odgovorni/a referent/kinja u DOO Park Prirode KOMOVI, Andrijevica

Za radno mjesto: Odgovorni/a referent/kinja u Doo Park Prirode Komovi, Andrijevica, mogu konkurisati VSS društvenog smjera.

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 11.06.2021.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 067/622-185

OPIS POSLA – USLOVI KONKURSA

Naziv radnog mjesta: ODGOVORNI/A REFERENT/KINJA
Radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo
Mjesto rada: Andrijevica
Pol:
Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme
Trajanje zaposlenja: 6 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto: Upražnjeno
Radno vrijeme: Puno
Radni mjesečni broj sati: 40
Radna mjesečna zarada:
Rad u smjenama:
Smještaj: Nije obezbijeđen
Ishrana:
Prevoz:
Uspijeh:
Provjera radnih sposobnosti:
Tip prijave: Oglas
Rok prijave: 3
Napomena: Javni oglas
Za popunu radnog mjesta odgovorni/a referent/kinja za turizam,ruralni razvoj,projektni menadžment i marketing,1 izvršilac na određeno vrijeme( 6 mjeseci)
Kandidat/kinja za radno mjesto mora ispunjavati Zakonom i Pravilnikom propisane ,sljedeće uslove:
-Crnogorsko državljanstvo
-navršenih 18 godina života
-zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
-propisani nivo kvalifikacije obrazovanja-VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja
-da nije osuđivan/a za krivuično djelo koje ga čini nedostojnim za rad i protiv koga je/nije pokrenut kruivični postupak po službenoj dužnosti

Potrebno je da kandidat/kinja za radno mjesto dostavi dokaze o ispunjenosti sljedećih uslova.
-Uvjerenje o državljanstvu /fotokopiju biometrijske lične karte
-uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti(kandidat ga dostavlja u roku od 8 dana od dana izbora)
-diplomu ili uvjerenje o završenoj stručnoj spremi;
-uvjerenje da nije osuđivan/a za krivično djelo koje ga/je čini nedostojnim za rad i protiv koga /je nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti
-CV
Prijavu sa kompletnom dokumentacijom propisanom javnim oglasom u original ili ovjerenoj fotokopiji,kandidat je dužan da dostavi u roku od 3 dana od dana objavljivanja oglasa,
neposredno ili putem pošte na adresu:“Park prirode Komovi“ Andrijevica,ul Branka Deletića bb,84320 u zatvorenoj koverti sa naznakom:Za javni oglas za popunu radnog mjesta odgovorni/a referent/kinja za turizam ,ruralni razvoj,projektni menadžment i marketing“.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Sve informacije u vezi sa Javnim konkursom mogu se dobiti na broj telefona;069/495/453

Naziv zanimanja / Stručna sprema: VSS društvenog smjera
Broj prijave (ZZZCG): 202222100043
Broj izvršilaca: 1
Vještine:

Kontakt poslodavca

Da biste konkurisali na ovaj oglas, kontaktirajte poslodavca – DOO Park Prirode KOMOVI – na:
Telefon: 067/622-185

Primjedba: Ovaj oglas za posao je preuzet sa sajta ZZZCG. Prije konkurisanja na ovo radno mjesto, provjerite validnost oglasa i podataka iz oglasa na sajtu ZZZCG.

Izvor oglasa: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner